Främja gröna transporter över gränserna

Projektet ”Infragreen – hållbar infrastruktur i gränsland” uppmuntrar till ett gränsöverskridande kunskapsutbyte om elektromobilitet och biogas som bränsle för fordon i Sverige och Norge.

Ytterligare verktyg

 
På den gröna vägen © Infragreen På den gröna vägen © Infragreen

" EU-stödet hjälpte till att samla en grupp nyckelaktörer som arbetar mot ett gemensamt mål och underlättar genomförandet av projektet. EU-stödet bidrog också till att sänka motståndet mot att testa ny teknik (t.ex. elfordon i kommunala bilparker). "

Sara Borgström, Energisamordnare, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Motorvägen mellan Oslo och Göteborg har utsetts till demosträcka för laddningsinfrastruktur till elfordon. Trots att Sverige har en erkänd meritlista i fråga om biogas för bilar, fanns det före Infragreen-projektet mycket få snabbladdare på den svenska sidan. Projektet resulterade i att en erforderlig infrastruktur upprättades i Sverige, samtidigt som det befintliga biogasnätverket i Norge förbättrades.

Målen uppnåddes med hjälp av stöd till aktiviteter på områdena kunskapsöverföring och informationsspridning. I Sverige hölls fem större och flera mindre workshoppar, medan man i Norge anordnade ingångsättningsworkshoppar och en konferens för att uppmuntra till dialog mellan de städer och leverantörer som deltog i projektet. Evenemangen åtföljdes av medieaktiviteter.

”Projektets viktigaste effekter på lång sikt är de ökade kunskaperna om elektromobiliteten och dess möjligheter och den politiska viljan att gå i spetsen för hållbara transporter”, säger energisamordnare Sara Borgström.

Uppbyggnad av infrastruktur

Sammanlagt uppfördes 122 laddare och 14 snabbladdningsstationer inom ramen för projektet. Projektet gav också stöd till uppförandet av två tankstationer för komprimerad biogas. Dessutom erbjöds kommunerna i Infragreen-området möjlighet att under en månads tid och utan kostnad få prova el- eller metangasdrivna fordon. Användarna uppmuntrades att posta sina erfarenheter online.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”Infragreen – hållbar infrastruktur i gränsland” uppgick till 2 778 000 kronor (cirka 291 700 euro), av vilka Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 528 000 kronor (cirka 163 550 euro) från det operativa programmet ”Sverige–Norge” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

20/10/2015