North East Cargo Link II utvecklar intermodal transport och infrastruktur

Projektet North East Cargo Link (NECL) II är en fortsättning på det arbete som utfördes under det första NECL-projektet för utveckling av Mittnordenkorridoren som grön transportled. Syftet med korridoren, som löper genom Norge, Sverige och Finland, är att förbättra öst-västliga godstransport- och passagerarförbindelser.

Ytterligare verktyg

 
Härnösands hamn i Västernorrland ingår i North East Cargo Link-korridoren  © Per Edin Härnösands hamn i Västernorrland ingår i North East Cargo Link-korridoren © Per Edin

" Projektet har bidragit till flera positiva förändringar längs korridoren och har dessutom pekat ut de viktigaste målen för investeringar, däribland utvecklingen av gränsövergången till Ryssland och elektrifieringen av Meråkerslinjen. "

Arnfinn Monsen, ledamot i Mittnordenkommittén, Nord-Tröndelag fylkesting, Norge

Målet med NECL II var att utveckla intermodal transport och relaterad infrastruktur, och därigenom bidra till att hitta miljövänliga och ekonomiska lösningar på transportproblem och ge användare möjlighet att välja det transportsätt som passar dem bäst.

Under NECL I fastställde man som en prioritering att skapa en IKT-portal för anpassning av transportsätt. Man fortsatte utveckla en prototyp som skapats före lanseringen av NECL II, och avsikten var att utveckla denna till ett fullt fungerande system för frakt- och logistikcentrum. En annan prioritering var de infrastrukturella behoven för korridoren. Efter att undersökningar genomförts, sammanställdes rapporter som myndigheter kunde använda som beslutsunderlag för utveckling av och investering i transportinfrastruktur.

Andra studier syftade till att främja företagande och handel genom att skapa beslutsunderlag för utveckling och införande av transport- och logistiklösningar i korridoren. Detta arbete gick främst ut på att generera siffror i fråga om godsflöde, infrastruktur och lönsamhet samt prognoser och andra data för potentiella investerare i godstransporttjänster.

Projektresultat som används i internationella studier

NECL II-studierna används ofta som referens i internationella och nationella undersökningar och har haft betydelse för utvecklingen av multimodala terminaler och företagsområden i Ånge (Sverige), Seinäjoki (Finland) och Parikkala vid den finsk-ryska gränsen. Dokument och utlåtanden från NECL II ingår dessutom i den svenska nationella transportplanen för 2050.

Lobbying från partner bidrog till ett åtagande om elektrifiering av järnvägen i Meråker i den norska nationella transportplanen för 2014–2023 och säkrade upprustning av linjen mellan Seinäjoki och Kaskinen. NECL II var dessutom en katalysator för byggprojekt i Ryssland, däribland nya motorvägsbyggen från Ladogasjön till Ishavet och till gränsövergången vid Parikkala.

Slutkonferensen hölls i augusti 2013 i Sundsvall, och bland deltagarna fanns politiker, företagare och diplomater. Slutsatsen var att Mittnordenkonceptet måste kvarstå.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”North East Cargo Link II” uppgår till 2 696 320 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 939 440 euro från det operativa programmet ”Östersjöregionen” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

01/02/2016