Mobilisera äldre för att hjälpa andra äldre

RegioStars 2012 FinalistAndelen äldre i Europas befolkning fortsätter att växa och O4O-projektet har undersökt olika sätt att hjälpa samhällen sörja för de tjänster som krävs för att mobilisera äldre för att hjälpa andra äldre.

Ytterligare verktyg

 

Samtidigt som den genomsnittliga livslängden ökar är antalet äldre (definierade i projektet som personer över 55 år) i procent i Europas norra randområde högre jämfört med centrala regioner och stadsområden. Det är en större utmaning att tillhandahålla tjänster för de äldre i glesbygden och brist på hälsovård och socialt stöd kan leda till utanförskap och lidande.

Alternativt stöd för äldre medborgare

I O4O-projektet (”Older people for Older people”), som avslutades år 2010, genomförde samarbetsregioner i det norra randområdet – Finland, Grönland, Nordirland, Skottland och Sverige – ett nära samarbete med glesbygdssamhällen för att undersöka och utveckla alternativa sätt att tillhandahålla stöd och tjänster för de äldre medborgarna. De har framför allt strävat efter att täcka luckorna i tjänsteutbudet som skulle bidra till att offentliga aktörer kan hjälpa äldre att bo kvar i sina hem och i sina samhällen, med alla de fördelar detta medför.

En stor utmaning för att erbjuda tjänster i glesbygden är de höga resekostnaderna för att ta sig till avlägsna platser samt för att hitta och behålla skicklig personal så som sjuksköterskor och socialarbetare. O4O har varit ett gensvar på en framväxande politisk idé att människor i samhällena bör bli allt mer involverade i att tillhandahålla sina egna bastjänster, vilka kan komplettera eller ersätta de tjänster som offentliga aktörer inte eller inte kan erbjuda för att förbättra livskvaliteten för de äldre.

Skapa hållbara tjänster

Genom att arbeta med grupper av äldre i glesbygden har O4O tagit tillvara på deras färdigheter, erfarenheter och kunskaper för att identifiera prioriteringar för stödtjänster och -aktiviteter. O4O strävar efter att engagera äldre eftersom de bäst vet vilka behov de har och de utgör en stor källa av kraft, färdigheter och kunskaper.

Projektet har under sina tre år visat de potentiella fördelarna det finns med att involvera äldre i att starta och driva ett O4O-initiativ. Åtgärder har innefattat transportmedel för samhället, samhällsdrivna mötesplatser för äldre, stöd- och vänskapsprojekt, lunchklubbar för äldre som använder lokalt producerade råvaror från äldres trädgårdar, volontärarbete för att ge stöd åt äldre samt historie- och kulturprojekt.

O4O har strävat efter att säkerställa hållbarheten för de tjänster som skapats för att ge dem möjligheten att fortsätta. Handböcker och handledningsdokument har tagits fram och kapacitet har byggts för att kunna stödja liknande tjänster i framtiden samt för att hjälpa andra samhällen att skapa liknande tjänster. Den kunskap man erhållit har använts för att skapa en verktygslåda för att hjälpa andra samhällen att utveckla O4O-initiativ.

En rad informationsmöten har hållits som en del av O4O-projektet. Dessa tog upp de praktiska detaljerna med att skapa sociala verksamheter inom samhällen, det inflytande som kultur och politiskt sammanhang har när man skapar sociala verksamheter, framtidsutsikterna för äldres tjänsteutbud samt de specifika politiska målen för vart och ett av O4O-sammarbetsländernas nationella och regionala myndigheter. Dessa informationsmöten finns tillgängliga på O4O:s webbplats (www.O4Os.eu).

Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Projektet ”O4O – Older People for Older People” har en total bidragsberättigande budget på 2 125 530 EUR varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond bidrar med 1 183 997 EUR för utvecklingsperioden 2007 till 2013.


Datum för ansökan

01/01/2007