Hitta nya sätt att utveckla och utnyttja biogas

Ett antal partner från tre grannregioner i Skandinavien gick samman för att utveckla och öka användandet av biogas som alternativ bränslekälla för transport och uppvärmning. Deras mål var att påvisa att biogas erbjuder hållbara lösningar när det gäller att skapa en grön ekonomi och motverka klimatförändringar.

Ytterligare verktyg

 
Invigning av biogastankstationen för allmänheten. © Skive Kommune Invigning av biogastankstationen för allmänheten. © Skive Kommune

" Det som görs i Skive är ambitiöst och framåtblickande. De har fattat ett strategiskt beslut och sagt att ”vi vill bli bra på det här”. Mot bakgrund av detta har de satt ihop ett kompetenskluster. Och när olika aktörer som arbetar med gas sammanförs – via ett projekt som Implement – blir var och en av aktörerna starkare. "

Implement var ett samarbete mellan nio kommuner i Region Midtjylland i Danmark, Västsverige i Sverige och Sør-Østlandet i Norge. Till satsningen anslöt sig också organisationer med mycket stor erfarenhet av biogassektorn, däribland etablerade producenter, lokala myndigheter med insikt i planeringsfrågor och forskningsorgan som har introducerat innovation i branschen. Projektet sammanförde erfarenheter och syftade till att öka utnyttjandet av biogas i regionen.

Biogas och transporter

I Danmark var partnerna särskilt intresserade av att ta reda på hur biogas skulle kunna användas inom transportsektorn. Från mars 2015 gick omkring 50 av kommunens bilar över till biogas. Det långsiktiga målet är att 200 bilar ska köras på biogas inom en sexårsperiod. Skive planerar också att alla stadens bussar ska köra på biogas från och med sommaren 2016. Dessutom har Danmarks första biogastankstation för allmänheten öppnats i området.

I Danmark används nu också biogas för att driva en färja i Samsö kommun, och i Lemvig har investeringar gjorts för att öka biogasproduktionen. I den norska kommunen Østfold används biogas som bränsle till en vagnpark med 100 bussar, och en ny verksamhetsmodell för användning av biogas har utvecklats i Rogaland. I Sveriges har biogas introducerats i samhället Brålanda, och i landets västra delar arbetar man på att använda detta bränsle inom turismsektorn.

Kunskapsutbyte

Implement har upprättat en sökmotor för att hjälpa projektpartnerna och andra intressenter att hitta rapporter om biogas. Man har också utvecklat ett webbverktyg som tar hand om planeringsfrågor i samband med byggandet av biogasanläggningar – målet är att bidra till bättre och snabbare planeringsbeslut.

Samtliga partner säger att det gränsöverskridande samarbetet har gett dem stora kunskaper om frågor som har med biogas att göra, och de har bestämt sig för att fortsätta samarbeta trots att projektet slutade 2014.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”Implement” är 2 139 671 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 069 835 euro från det operativa programmet ”Öresund-Kattegatt-Skagerrak” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

12/10/2015