Ett samarbetsprojekt i övre Norrland ger SMF ett lyft

Med alla intressenter samlade kan SMF identifiera nya och befintliga produkter som de kan ta ansvar för och exportera med framgång.

Ytterligare verktyg

 
Genom projektet fick några utvalda företag chansen att resa till  Australien. Där fick företagen presentera sina produkter för några av världens största gruvbolag. Resan resulterade i ökad affärsförmåga och exportmöjligheter. (c) IUC NORRBOTTEN Genom projektet fick några utvalda företag chansen att resa till Australien. Där fick företagen presentera sina produkter för några av världens största gruvbolag. Resan resulterade i ökad affärsförmåga och exportmöjligheter. (c) IUC NORRBOTTEN

" För mig har det inneburit att jag har vuxit som företagsledare. Det har lärt mig mycket att få hjälp att gå vidare när det kommer konkreta förslag, jag hade inte klarat av det själv. "

Ingemar Drugge JTM Produkt

PEGIN-projektet har utvecklat en modell för kommersialisering av produkter och har sett till att befintliga företag tar ansvar för sina produkter. Projektet inriktades också på att öka medvetenheten bland företag om marknadsmöjligheter som de kunde tillvarata.

Projektets målsättning var att förbättra samarbetet mellan kunder, forskare, finansinstitut, regionala myndigheter och lokala intressenter. Därigenom har man kunnat identifiera och kommersialisera miljövänliga produkter inom process-, gruv-, skogs- och energinäringen som lokala små och medelstora företag (SMF) framgångsrikt kan producera och sälja utomlands och samtidigt behålla ansvaret för dessa produkter.

Positiv effekt på landsbygdens företag och samhällen

Projektet inriktades på 85 företag, och man identifierade 23 produkter från 20 verksamheter. Av dessa produkter är 15 klara för export till nya marknader. Vidare har tio möjliga kunder identifierats.

Tack vare framgångarna har omfattningen av utvecklingsmodellen breddats utanför projektet för att främja en större grupp SMF i och utanför samma bransch. Projektet har lyckats öka medvetenheten om behovet av en resurs som hjälper till med att kommersialisera SMF-produkter. Projektet gör även företagen mer hållbara och livskraftiga på lång sikt, och det säkerställer att miljövänliga och energieffektiva produkter och system främjar lokala SMF konkurrenskraft. Detta skapar i sin tur fler långsiktiga jobb i de mycket vidsträckta landsbygdsområdena i övre Norrland.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i PEGIN-projektet uppgick till 1 224 000 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 612 000 euro från det operativa programmet Övre Norrland under programperioden 2007–2013. 

Datum för ansökan

08/12/2015