Vinodlingarna i Douro-dalen, ett världskulturarv

Douro-dalen finns upptecknad på Världsarvslistan, något som bör bidra till att främja, skydda och utveckla världens äldsta vinområde med ”appellation contrôlée” (garanterat ursprung).

Ytterligare verktyg

 
Floden Douro är en av norra Portugals symboler. Den rinner från Castilla y León genom hela Norte-regionen och faller ut i havet vid staden Porto. Men namnet "Douro" är främst kopplat till världens äldsta vinodlingar med ”appellation contrôlée” och Alto Douro-flodens övre dalgång. Genom hårt och idogt arbete har människorna förvandlat detta stora skifferområde till ett riktigt jordbruks- och naturmonument, ”ett unikt och ojämförligt vittnesbörd som slår världen med häpnad”, som den portugisiske poeten Miguel Torga skrev. I ett kulturlandskap på nästan 250 000 ha, varav 20 procent med vinproduktion, framställs från vinodlingarna i Douro-dalen det ojämförliga och världsberömda portvinet. Inte mindre än 9 000 vingårdar får sin utkomst här. Övertygade om det exceptionella kulturvärdet hos vindodlingarna i Douro-dalen och landskapets egenhet, ägnade en grupp kända personer samt lokala, regionala och nationella portugisiska organ mycket tid åt att få vinodlingarna i Douro-dalen upptecknade på UNESCO:s Världsarvslista och att söka en integrerad lösning för områdets bevarande, värdesättning och hållbara utveckling. På initiativ av fonden Rei Afonso Henriques och med stöd från universitet Trás-os-Montes e Alto Douro beviljades anslag ur gemenskapens fonder för att upprätta en interkommunal plan för fysisk planering, inrätta en sammanslutning av 13 kommuner och andra organ i Douro-dalen samt utreda och ansöka om uppteckning av vindodlingarna i Douro-flodens övre dalgång på UNESCO:s Världsarvslista. En framgångsrik åtgärd eftersom UNESCO:s Världsarvskommitté tillkännagav i Helsingfors den 14 december 2001 att vinodlingarna i Alto Douro-området hade upptecknats på Världsarvslistan som ”Kultur- och naturarv”. Det är ett stort steg mot internationellt erkännande och mot en utveckling av området med dynamiska turistströmmar. Upptecknandet av Douros vinodlingar på Världsarvslistan intygar att gemenskapens fonder inte endast finansierar infrastrukturer. Enligt kommittén för samordning av Norte-regionen bevisar framgången att även lågbudgeterade projekt som detta kan utgöra strukturlösningar för den fysiska planeringen och ett områdes utveckling.

Datum för ansökan

01/01/2004