Södra Östersjöområdet: i täten när det gäller sjöfartsinnovation

Om Europas sjöfartsindustri ska behålla sin konkurrenskraft måste den anpassa sig till strängare miljölagar och införa ny teknik. Ett Eruf-finansierat projekt som handlar om att uppgradera infrastrukturen för flytande naturgas och öka kunskaperna ska se till att södra Östersjöområdet står berett att anamma positiva förändringar.

Ytterligare verktyg

 
Installationen av infrastrukturen för flytande naturgas gagnar södra Östersjöområdet © MarTech LNG Installationen av infrastrukturen för flytande naturgas gagnar södra Östersjöområdet © MarTech LNG

" Södra Östersjöområdet har mycket liten erfarenhet av flytande naturgas, och därför är det vettigt att samarbeta med aktörer som har bred kompetens inom denna mycket specialiserade industri. Samarbetet med MarTech LNG har gjort att vi fått kontakt med andra företag i värdekedjan, vilket har resulterat i affärsmöjligheter och diskussioner om partnerskap. "

Frank van Dijk, regional marknadschef för General Electrics Gas and Oil Europe

När förändringar innebär möjligheter

Strängare svavelbestämmelser och förändrad praxis för bunkerolja har tvingat sjöfartsbranschen att anpassa sig till nya förhållanden. Fartygen måste utrustas med nya delar, ny infrastruktur måste komma på plats och nya försörjningskedjor inrättas om flytande naturgas ska kunna bli ett framgångsrikt bränslealternativ.

Tack vare projektet MarTech LNG är företag i södra Östersjöområdet (vilket omfattar sjöfarten i Danmark, Tyskland, Litauen, Polen och Sverige) inte bara beredda att ta sig an dessa nya utmaningar, utan även redo att ge sig i kast med nya möjligheter på området alternativa bränslen.

Bygga upp regional kapacitet

Projektet inleddes 2012 med en undersökning av södra Östersjöområdets kapacitet att hantera en infrastruktur för flytande naturgas. Verktyg togs fram för att bygga upp både kapacitet och kompetens.

Ett av dessa verktyg är portalen goLNG.eu, som är en unik plattform där kunskaper och nyheter om flytande naturgas publiceras. MarTech LNG tog även fram och genomförde utbildningar för företag om konstruktionen och skötseln av terminaler för flytande naturgas.

Få infrastruktur och tjänster på plats

MarTech LNG utförde även genomförbarhetsstudier kring tre anbud som rörde teknik för flytande naturgas. De gällde bunkring av flytande naturgas för närsjöfart i Danmark, kapacitetsfördelning beträffande en terminal för flytande naturgas i Klaipeda i Litauen samt öppnandet av en färjelinje mellan Świnoujście och Klaipeda, en förbindelse mellan de två stora naven för flytande naturgas i regionen.

Positiva regionala effekter

Som ett övergripande resultat av projektet räknar partnerskapet för MarTech LNG med ett investeringsbelopp på cirka 50 miljoner euro.

Projektet bidrog bland annat till att inleda kommersiell drift av en flytande lagrings- och återförgasningsenhet för Klaipedos Nafta, som driver Klaipedas LNG-terminal i Litauen.. Företaget har även ingått avtal med Tysklandsbaserade Bomin Linde LNG om att gemensamt utforska möjligheterna att utrusta en farkost som tillhandahåller bunkring av flytande naturgas i regionen.

Bägge företagen planerar dessutom att bygga en omlastningsanläggning för flytande naturgas på land i hamnen i Klaipeda. Den ska i liten skala erbjuda tjänster som rör flytande naturgas så att efterfrågan på flytande naturgas förhoppningsvis kan öka i Baltikum och Polen.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region (MarTech LNG) är 1 352 886 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) bidrar med 1 088 532 euro genom det operativa programmet South Baltic under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

26/10/2015