Främja användning av avfall i Östersjöregionen

Partner i REMOWE-projektet har infört nya sätt att använda avfall från städer, jordbruket och industrin för att minska koldioxidutsläppen och energiberoendet i hela Östersjöregionen.

Ytterligare verktyg

 

" REMOWE har gett alla partner mer kunskap om koncept för att omvandla avfall till energi, regional modellering och innovativa processer. Dessa kunskaper har förmedlats till alla partnerregioner och skulle även kunna användas av myndigheterna i deras beslutsprocesser. "

Eva Thorin, Mälardalens högskola

Projektet omfattade universitet och myndigheter som delade med sig av sina specialistkunskaper om energieffektiv teknik och lösningar för att omvandla avfall till en energikälla. Metoden lämpade sig särskilt för de baltiska länderna och Polen, där återanvändningen av avfall tidigare har varit låg.

De konkreta resultaten av REMOWE, som är till nytta för samtliga partnerländer, innefattar nya strategier för tekniköverföring, exempel på väl fungerande metoder, åtgärdsplaner för att stödja små och medelstora företag som vill använda ny avfallsomvandlingsteknik samt skapandet av nya affärsmöjligheter. Projektet har även upprättat riktlinjer för dataspecifikation och regional modellering av idéer om att omvandla avfall till energi.

Pilotprojekt

Ett antal pilotprojekt genomfördes inom ramen för REMOWE. Ett sådant projekt i regionen Norra Savolax i Finland utforskade möjligheten att framställa regional biogas i området genom en kombination av datormodeller och lokal geografisk information. Andra innovativa idéer var bland annat ett bioraffinaderi och ett potentiellt dubbelt bränslesystem för ett bussföretag.

Utöver REMOWE fokuserar ett uppföljningsprojekt som heter ABOWE på två tekniker som utvecklades inom ramen för REMOWE: bioraffinering och torrötning. Tester kommer att utföras med mobila pilotanläggningar och bör visa att bägge teknikerna fungerar, vilket på lång sikt leder till kommersialiseringspotential.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet REMOWE är 439 279 euro. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 329 459 euro från det operativa Östersjöprogrammet under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

22/05/2015