Projektet Baltic Biogas Bus för ökad användning av biogas i stadsbussar

Målet med projektet var att öka användandet av biogas i stadsbussar i Östersjöregionen genom att hjälpa städerna att utarbeta strategier för införande av biogasbussar. I projektets utvidgningsfas försökte man förbättra biogasbussarnas marknadsställning genom att främja biogas som transportbränsle och öka biogasbussarnas energieffektivitet med hjälp av hybriddrivlinor och tekniker för sparsam körning.

Ytterligare verktyg

 
The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway.  ©Skyss The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway. ©Skyss

" Med hjälp av EU-stödet har vi lyckats visa att biogasbussar är det naturliga valet för hållbara stadstransporter. "

Peter Liss, VD för Västerås Lokaltrafik

I projektets inledningsfas analyserades biogasproduktionsnivåer, tillväxtscenarier och distributionsinfrastruktur, samtidigt som den befintliga och planerade biogasinfrastrukturen i Östersjöregionen kartlades. Partnerna utarbetade strategier som skulle skynda på inköpen av biogasbussar, och man utvecklade också en handbok för införande av biogasbussar. Genom mätningar i såväl laboratorier som under verkliga trafikförhållanden bekräftades de låga utsläppsnivåerna för biogasbussar.

I Tartu i Estland utarbetades en transportplan med biogasbussar. Under denna period byggdes också stadens första tankstation för komprimerad gas. Under projektets första tre år ökade antalet biogasbussar i partnerstäderna från 300 till 600. Tartu har planer på att stadsbussarna från och med 2017 ska köras uteslutande på biogas.

Investeringar i hybridbussar

I den andra projektfasen ingick investeringar i olika typer av el- och biogasdrivna hybridbussar, som nu kör i den dagliga trafiken i Bergen i Norge och i Västerås i Sverige. I utbildningssyfte installerades system för sparsam och bränsleeffektiv körning i bussar i Bergen, Kaunas i Litauen och Rzeszów och Tychy i Polen. I Niepołomice i Polen uppfördes en mobil anläggning för att omvandla rå biogas från deponierna till bränsle av transportkvalitet, som sedan kunde testas i bussar.

I slutrapporten utvärderas investeringarna. Här ingår också en samhälls-, miljö- och ekonomiinriktad analys av processerna för biogasproduktion och uppgradering till transportbränsle.

Båda projektfaserna fokuserade på kommunikation och relationer mellan aktörer och resulterade i en regelbundet uppdaterad webbplats, nyhetsbrev och faktablad. Information om projektet Baltic Biogas Bus, dess resultat, bästa praxis från partner och biogasproduktion presenterades vid projektseminarier och internationella offentliga evenemang. Projektet presenterades också i tidskrifter och dagstidningar.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projekten ”Baltic Biogas Bus” och ”More Baltic Biogas Bus” uppgick till 7 405 670 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 4 565 627 EUR från Östersjöprogrammet för programperioden 2007 till 2013.