Nytt samverkansprojekt för transporter i södra Östersjöområdet

Projektet INTERFACE och spin-off-projektet INTERFACE PLUS har bidragit till territoriellt samarbete kring transporter i södra Östersjöområdet genom att sammanföra lokala myndigheter, hamnar, färjerederier och turistorganisationer i syfte att förbättra de gränsöverskridande kommunikationerna. De har slagit samman olika transportalternativ till en samlad produkt och utvecklat länkar och förbättrad service för färjepassagerare som reser till fots.

Ytterligare verktyg

 
Rostocks filharmoniska orkester vid invigningen av biljettsystemet InterCombi (c) Andreas Schubert, Hansastaden Rostock Rostocks filharmoniska orkester vid invigningen av biljettsystemet InterCombi (c) Andreas Schubert, Hansastaden Rostock

" Jag gillar att resa. Danmark och Sverige hör till mina favoritresmål. Jag känner väl till de brister som har funnits i färjetrafiken tidigare, och jag uppskattar verkligen att man har förbättrat kommunikationerna för passagerare som reser till fots – det har blivit både enklare och bekvämare att resa. InterCombi-biljetten är en av de här nya idéerna på marknaden, och den är verkligen bra. Det är betydligt enklare att boka en resa nu. "

Tilman Schubert, gränsöverskridande resenär från Rostock

Med InterCombi-biljetten kan passagerare som reser till fots ta sig från Rostock (Tyskland) till Nykøbing (Danmark) på en enda biljett via bussar och färjor som drivs av olika bolag. Omkring 10 000 biljetter såldes under utvecklingsperioden. På webbplatsen intercombi-ticket.de, som finns på danska, tyska och engelska, kan passagerarna hitta tidtabeller och övrig information samt boka resor fram till två timmar före avgång.

Första tidtabellen i sitt slag

Inom INTERFACE PLUS löste man problemet med hämtning, utbyte och integrering av data i realtid för olika transporttyper, bolag och länder med hjälp av ett nätnav som möjliggör datautbyte mellan Tyskland och Danmark. Uppgifterna används till reseplanerare och fasta tidtabeller. Man har även tagit med den danska hamnen Gedser i det tyska informationssystemet för tidtabeller, och gjort samma sak med Rostock för det danska systemet.

INTERFACE har introducerat det första tidtabellssystemet i Europa som är gränsöverskridande, omfattar olika transportmedel och fungerar i realtid. Det går att få prognoser på cirka en timme framåt för den tyska kollektivtrafiken och sex timmar för Scandlines-färjorna.

Färjeinformation i realtid

Inom INTERFACE PLUS-projektet har man tagit fram ett system för färjeinformation i realtid som inte stör utrustningen ombord. Tack vare en kombination av systemdata för automatisk identifiering och analys av körvägar och driftförhållanden kan systemet ge exakta prognoser. Projektet omfattade även en DFInet-server som har utvecklats för kollektivtrafiken i Rostock där realtidsfunktioner kombineras med information om anslutningar.

En studie har undersökt möjligheterna att återupprätta passagerartrafiken mellan Darłowo och Ustka i Polen och Nexø på Bornholm, som lades ner 2011. Man undersökte marknaden, tog fram ett koncept för färjeanslutningen, övervägde olika möjligheter för offentligt stöd och juridiska aspekter samt räknade på vinster och förluster. Studien mynnade ut i ett förslag som bidrog till att färjeanslutningen mellan Darłowo och Bornholm återupptogs.

Inom projektet utvecklades även portlink.eu, en webbportal för kollektivtrafik mellan olika färjeterminaler och stadskärnor som i dagsläget omfattar 15 destinationer. När användaren har valt en hamn visas en interaktiv karta med information om körvägar och avstånd mellan terminalen och hållplatser för kollektivtrafiken, samt information om bland annat trafikbolag, tidtabeller, valuta, priser, avstånd, restid, hållplatser och tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projekten INTERFACE och INTERFACE PLUS uppgår till 4 381 925 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 3 510 695 EUR från det operativa programmet för södra Östersjön för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

15/09/2015