Förbättrad stadsplanering underlättar anpassning till klimatförändringarna

RegioStars 2012 FinalistMed GRaBS-projektet blir det möjligt för stadsplanerare, arkitekter och planläggare över hela Europa att skapa eller omforma utomhusområden och byggnader för att se till att de är beständiga mot klimatförändringar och extrema väderlekar.

Ytterligare verktyg

 

Med dagens höga nivåer av växthusgaser är stadsområden särskilt utsatta för effekterna av stigande temperaturer och ökad risk för översvämning.

GRaBS-projektet – Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns – strävar efter att tillhandahålla verktyg och kunskaper för att stadsutvecklingar i hela Europa, både befintliga och nya, anpassas på lämpligt sätt för att klara av klimatförändringarnas effekter.

Projektets nyckelmål är att förbättra kapaciteten och färdigheterna i hur man använder den ”gröna” och ”blå” infrastrukturen. Termen ”grön infrastruktur” syftar på trädgårdar, parker, landskap, gröna tak etc., medan ”blå infrastruktur” innefattar vatten så som floder, strömmar, flodslätter och hållbara dräneringssystem. Båda kan spela en avgörande roll i att skapa en klimatbeständig utveckling.

Strategisk fysisk planering

GRaBS är ett INTERREG IVC-projekt som omfattar 14 partner från åtta EU-länder som står inför en rad olika klimatförändringsutmaningar.

Med en lämplig strategisk fysisk planering och stadsplanering får man lösningar som kan minska utsattheten för de förväntade effekterna av klimatförändringarna.

Inom ramverket för projektet har politik och verktyg utvecklats för att främja den roll som grön och blå infrastruktur spelar för att på ett lämpligt sätt kunna anpassa städer och storstäder inom hela Europa. Genom samarbete inom regionerna har GRaBS-projektet gjort det lättare att dela goda rutiner, kunskap och erfarenheter om strategier för klimatförändringsanpassningar till lokala och regionala myndigheter inom Europa.

En huvudkomponent för GRaBS-projektet är verktyget för risk- och utsatthetsbedömning som gör det möjligt för planläggare att mata in klimat- och socioekonomiska data i ett GIS-kartsystem och mäta hur utsatta specifika områden är för klimatförändringarnas effekter. Detta kompletteras av utvecklingen av en onlinedatabas över internationella fallstudier som sammanställer information om effektiv planering i stadsområden för att anpassa dessa efter klimatförändringarna.

Integrerad politik och åtgärdsplaner

Sporrat av GRaBS-projektet har klimatförändringsanpassning integrerats i politik på olika strategiska nivåer där partner tar fram handlingsplaner för anpassning (HFA) och gör politiska uttalanden på hög nivå. Hittills har 11 HFA:er tagits fram av 11 partner i sju olika EU-länder.

Förutom att används som beslutsfattningsverktyg för planläggare, bidrar även dessa till att öka politikers, intressenters och lokala samhällsgruppers medvetenhet om utmaningarna som extrem väderlek innebär för stadsområden.

Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Projektet "GRaBS: Green and Blue Space Adaptation for Urban Areas and Eco-towns” har en total bidragsberättigande budget på 3 183 000 EUR varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond bidrar med 2 430 000 EUR för utvecklingsperioden 2007 till 2013.


Datum för ansökan

01/01/2007