Utveckling av CASA-nätverket för att ta fram lösningar för hemtjänstbrukare

CASA-nätverket (Consortium for Assistive Solutions Adoption) samlade 13 regioner som ville finna gemensamma lösningar och dela med sig av välfungerande metoder och principer för hemtjänstbrukare.

Ytterligare verktyg

 
Nya tekniker kan lätta överbelastade hälsovårdssystems börda. Nya tekniker kan lätta överbelastade hälsovårdssystems börda.

" Samarbete är nödvändigt: om man vill göra små framsteg ska man konkurrera, men om man vill växa exponentiellt ska man samarbeta. "

Fabian Dominguez, flamländska regeringen

Åldrande befolkningar sätter allt mer press på sjukvårds- och välfärdssystemen. Det gäller i synnerhet personer med kroniska sjukdomar. Kroniska sjukdomar svarar nu i genomsnitt för två tredjedelar av sjukvårdskostnaderna i utvecklade länder, trots att 80 % av sådana sjukdomar går att förhindra.

Personliga sjukvårdssystem som erbjuder råd både hemma och utomhus är ett sätt att komma framåt, och CASA-projektet ger en plattform för 14 partner från nio länder där de kan samarbeta inom hemtjänstområdet. De tog fram en mer strukturerad metod för att kunna påskynda tillämpningen och införandet av nya tekniker. De granskade även vårdpolitiken.

Utveckla nya tekniker

”Partnerskap, kunskapsförmedling, nätverkande och jämförelser är idealiska redskap för att gemensamt tackla de demografiska utmaningarna”, säger Fabian Dominguez från den flamländska myndigheten för välfärd, folkhälsa och familjen, som ledde projektet. Fokuset på att utveckla nya tekniker förbättrar inte bara hälsovården utan minskar även de ekonomiska begränsningarna på grund av en åldrande befolkning.

CASA:s partner anordnade flera studiebesök, konferenser och seminarier där de delade med sig av och visade upp goda rutiner inom partnerskapets ram. Många experter från hela Europa deltog i dessa evenemang, vilket skapade en ram för fortsatt och djupare samarbete.


Total investering och totalt EU-stöd

Den totala investeringen i CASA-projektet (Consortium for Assistive Solutions Adaptation) är 2 635 999 EUR. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 2 002 154 EUR av detta från det operativa programmet INTERREG IVC under programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

19/12/2014