Större projekt

Ytterligare verktyg

 

”Större projekt” är vanligtvis storskaliga infrastrukturprojekt inom transportsektorn, miljösektorn och andra sektorer såsom kultur, utbildning, energi eller IKT. Eftersom de tar emot mer än 50 miljoner euro i stöd via Eruf och/eller Sammanhållningsfonden är de föremål för en utvärdering och ett specifikt beslut av Europeiska kommissionen. Sök i databasen efter uppgifter om större projekt.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Huvudprojekt