Större projekt

Ytterligare verktyg

 

Med stora projekt menas omfattande enskilda investeringar på över 50 miljoner euro som får sammanhållningspolitiskt stöd från EU. Projekten gynnar medlemsländerna och EU:s invånare direkt genom att förbättra infrastrukturen och miljön och skapa nya jobb och affärsmöjligheter.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Huvudprojekt