Green IT Network Europa – gör IKT hållbar

IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är en avgörande faktor för tillväxt, jobbskapande och samhällsutveckling men också en storkonsument av energi med ett växande koldioxidavtryck. Detta paneuropeiska projekt siktar på att miljöanpassa IKT-sektorn genom att erbjuda en arena för analys, utvärdering och delning av bästa praxis och politik. 

Ytterligare verktyg

 
Flera europeiska enheter och städer har gått samman för att genomföra lyckad miljöanpassad IT. © Riga SEAP Flera europeiska enheter och städer har gått samman för att genomföra lyckad miljöanpassad IT. © Riga SEAP

" Projektet gjorde det möjligt att utveckla ny energipolitik och fick engagerade intressenter att inta en sektoröverskridande inställning till smarta städer och samhällen för att uppnå bredare mål för EU:s politik. Exempel på sådana är förbättrad energiförsörjning, förnyelse och ekonomisk tillväxt i städer genom de innovativa och experimentella projekt som identifierats, beskrivits, delats och testats av partner samt att bygga upp kapacitet från ledare inom IKT-sektorn och framstående grupper. "

Inete Ielite, stödmottagare

IKT framträder numera som en storkonsument av energi i tätorter. Eftersom EU:s medlemsstater strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser måste åtgärder för att göra IKT mer energieffektivt ingå i strategin. 

Projektet hade två interagerande grenar – miljöanpassning av IKT och miljöanpassning med IKT. Samtidigt som IKT i sig måste göras mer hållbar och energieffektiv är det också klart att IKT spelar en viktig roll i minskningen av koldioxidutsläpp och energiförbrukning i andra sektorer. 

Projektet hade 11 centrala partner: (Riga, Manchester, Rom, Barcelonas handelskammare, Green IT i Amsterdam-regionen, Catania, Lunds universitet, Maltas Intelligent Energy Management Agency, Business Support Centre i Kranj, Regional Development Agency i Czestochowa, Risorse per Roma), samt ett bredare nätverk av andra städer och regioner. Genom en systematisk utbytesprocess har nätverket kunnat utvärdera, utforska, utveckla och genomföra framgångsrik politik för miljöanpassad IT på en lång rad områden och sektorer (hushåll, byggnader, rörlighet, industri osv.). 

Under projektperioden har deltagande partner ett starkt och systematiskt politiskt nätverk för miljöanpassad IT bestående av hela 200 institutioner och enskilda (lokala, nationella och internationella intressenter, universitet, företagsstödorgan, SMF inom energi- och IKT-sektorerna, med flera.) Deras kunskapsdelning och arbete har lett till en onlinedatabas med över 150 exempel på bästa praxis för miljöanpassad IKT. Omkring 6 000 personer informeras om resultaten via nyhetsbrev, tweets och nyhetsaviseringar. Fler än 2 000 personer har också deltagit i informationsevenemang som inte bara hållits i partnerländer, utan också i andra EU-länder och även i Kina och Indien. 

Partnerna har kommit överens om att underhålla och utveckla onlinegemenskapen och projektdatabasen även efter projektperioden genom att tilldela medel och mänskliga resurser.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”Green IT Network Europa” uppgår till 1 777 099 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 390 027 euro från det operativa programmet för ”Interreg IVC” för programperioden 2007&nsbp;till&nsbp;2013.

Datum för ansökan

11/12/2015