Ett lyft för hälsoekonomin i Östersjöregionen

Ett investeringsprojekt har minskat gapet mellan sjukvårdsgivare och små och medelstora företag (SMF) i Östersjöregionen. BSHR HealthPort har ökat innovationen, minskat sjukvårdskostnaderna och förbättrat de små och medelstora företagens tillgång till hälso- och sjukvårdsmarknaden i regionen. Projektet gjorde stora framsteg mot att bilda en stark och hållbar hälsoekonomi i Östersjöregionen.

Ytterligare verktyg

 
Fler än 300 personer deltog i den slutliga HealthPort-konferensen som i oktober 2013 gick av stapeln i den vackra staden Gdansk. © Peter Frank, ScanBalt Fler än 300 personer deltog i den slutliga HealthPort-konferensen som i oktober 2013 gick av stapeln i den vackra staden Gdansk. © Peter Frank, ScanBalt

" BSHR HealthPort har tagit sig an de besvärligaste flaskhalsarna i fråga om innovation inom sjukvården, däribland att lösningar som forskare och praktiker inom sjukvården föreslår inte utnyttjas tillräckligt kommersiellt, att inköpsmetoderna begränsar små och medelstora företags tillgång till sjukvårdsmarknaden, samt att målgrupperna saknar tillräcklig innovationskompetens. Hälsoekonomin har nu potential att bli den ledande sektorn i Östersjöregionen. "

Peter Frank, generalsekreterare för ScanBalt

Företagsutvecklingen främjades genom att man organiserade diverse idétävlingar i Östersjöregionen. Olika små och medelstora företag i regionen lanserade nya hälsoinnovationer i form av medicinsk apparatur, diagnostik- och sjukvårdstjänster.

I den första tävlingen utsågs fyra vinnare, och var och en av dem fick stöd på en rad områden, däribland koncepttest, förberedelse av en affärsplan, teambuilding, marknadsmöjligheter och kundkontakter. Den andra tävlingen var mer fokuserad på mer mogna innovationer. Fokuset låg på att locka privat kapital och riskkapital till vinnarna. Flera produkter såsom det prisbelönta förlossningsstödssystemet Relaxbirth finns redan på marknaden, och andra innovationer kommer snart ut på marknaden.

Som ett led i projektet främjade huvudpartnern ScanBalt Accelerace Life (AL) och Nordic-Baltic Accelerace Investment Fund (NBAIF). Dessa fonder infördes för att hjälpa nystartade företag att nå sina affärsmål samt föra in nya produkter på marknaden.

Innovationsprogram för sjukvården och pressresa

Dessutom undersökte man inom projektets ram regionala kapaciteter till innovation inom sjukvården och samlade dessa kunskaper i BSHR HealthPort Innovation Agenda och i ett strategidokument. Faktum är att det så kallade ”Driving cross-sectoral innovation in health and life sciences – an Innovation Agenda for the Baltic Sea Region Health Economy” har mottagits väl i hela Östersjöregionen och EU. Konkreta innovationsplattformar som följer dess rekommendationer håller också på att inrättas, i synnerhet inom medicinteknikbranschen.

I maj 2013 ordnades en pressresa för att visa upp de imponerande resultaten från BSHR HealthPort. Många följde med och mycket rapporterades om projektet.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet BSHR HealthPort var 2 481 650 euro. Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 905 120 euro från det operativa Östersjöprogrammet under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

04/02/2016