Baltic Manure – inget dyngsnack! Vi förvandlar avfall till en resurs!

Baltic Manure arbetar med att förändra allmänhetens syn på gödsel från avfall till en resurs full av möjligheter.

Ytterligare verktyg

 
Ny teknik för gödselhantering hjälper till att förvandla avfall från djur till en resurs full av affärsmöjligheter. Ny teknik för gödselhantering hjälper till att förvandla avfall från djur till en resurs full av affärsmöjligheter.

Där andra ser illaluktande avfall ser vi inom Baltic Manure-projektet istället möjligheter. Tack vare utveckling av rätt hanteringsteknik och rätt politiskt ramverk är projektet i färd med att förvandla avfall från djur till en resurs med många inneboende affärsmöjligheter.

Verkligheten

Östersjön är kraftigt förorenad och kvävd av övergödning, delvis på grund av regionens omfattande jordbruks- och djurhållningssektor. Till följd av detta är algblomning en vanlig syn.

Baltic Manure-projektet, som är ett flaggskeppsprojekt för EU:s strategi för Östersjöregionen, strävar efter att lösa det här problemet genom att förvandla avfall till en resurs. För att uppnå detta har man inom projektet samlat forskare, utvecklare, administratörer och företagsledare, som är organiserade i tre sammanhängande forum: Kunskap, Politik och Affärsverksamhet. Tillsammans diskuterar de hur gödsel kan bli energikälla och gödningsmedel för jordbruksodlingar.

Resultaten

De tre forumen strävar tillsammans efter att skapa nya insikter om de aktuella systemen för utfodring och inkvartering av djur och deras effekt på ”kvaliteten” hos den gödsel som produceras. Forskningen följer upp miljöpåverkan av olika typer av gödsel (fast och flytande) och studerar de typer av teknik som används i dag. Med utgångspunkt från denna information rekommenderar projektet ny teknik som kan förbättra hållbarheten inom gödselhanteringskedjan.

Baltic Manure har satsat stort på stimulera affärsutveckling inom gödselhanteringsteknik, däribland ny utrustning för förbehandling av fastgödsel till biogas, ett nytt system för surgörning av slam och en innovativ process för gödselseparering. Dessa investeringar får en positiv effekt på gödselns värde som gödningsmedel och energikälla, vilket leder till nya intäkter för jordbrukaren.

I projektets slutfas kommer dessa resultat att omsättas till politiska rekommendationer.

– Även om miljövänlig gödselhantering fortsätter att vara en utmaning skapar den också möjligheter för alla som arbetar med teknikutveckling och jordbruksteknik.

  • Darijus Valiucko, kommunikationsmedarbetare inom Östersjöprogrammet 2007–2013.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala investeringen för projektet ”Baltic Manure” uppgår till 3 700 000 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 2 900 000 EUR via Östersjöprogrammet för programperioden 2007–2013. Projektets ledande partner är MTT Agrifood Research Finland. 


Datum för ansökan

29/04/2014