Regions4GreenGrowth hjälper regioner att investera i miljövänlig energi

Ett banbrytande program för kunskapsutbyte har ökat investeringarna i projekt för hållbar energi i tretton regioner i tio europeiska länder genom att ge bättre tillgång till finansiering och hjälpa regionerna att lansera en miljövänlig energipolitik.

Ytterligare verktyg

 
Vindkraftverk i Flevoland © Juul Baars. Vindkraftverk i Flevoland © Juul Baars.

" För en politiker är det mycket värdefullt att få rekommendationer från ett internationellt expertteam. Den fackmässiga granskningen har visat sig vara ett effektivt sätt att få kunskap om hur vi kan öka investeringarna i hållbar energi. Det är imponerande att vissa av våra partner redan har börjat omvandla råden från fackmännen i praktisk handling genom att exempelvis skapa nya finansiella instrument. "

Jan Nico Appelman, konungens ställföreträdande kommissionär i provinsen Flevoland och ordförande för Regions4GreenGrowths övervakningsråd.

I en tid när de offentliga medlen minskar i de flesta europeiska regioner är ett av huvudsyftena med projektet Regions4GreenGrowth (R4GG) att hitta nya sätt att finansiera miljövänliga energiprojekt, t.ex. förnybar energiproduktion och energieffektiva åtgärder och därmed hjälpa EU att uppnå sina ambitiösa energimål.

De som kan tänka sig att investera i en miljövänlig energiinfrastruktur har i många fall svårt att få finansiering, eftersom bankerna tvekar att investera i denna sektor. Samtidigt är de offentliga medlen som avsätts till miljövänlig energi ofta små och lämnas ut sporadiskt. Av dessa skäl är det ett av R4GG-projektets huvudmål att stimulera både de privata och offentliga finansieringsmodellerna.

Genom detta program har regionerna bland annat fått råd om hur man bygger upp regionala energifonder, energiserviceföretag och miljövänliga offentliga upphandlingar för att stimulera innovation och den lokala marknaden.

Fackmässig granskning

R4GG-projektet innefattar att projektets partner besöker andra regioner och analyserar just de svårigheter dessa står inför. Dessa besök, och de seminarier som anordnas i samband med dem, ger regionerna möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. Det ger möjligheter att skapa anpassade lösningar så att regionerna får hjälp med att uppnå sina mål med hållbar energi.

Ett exempel på en sådan fackmässig granskning är ett fem dagar långt besök i regionen Valencia i Spanien, där experter från Nederländerna, Ungern, Sverige och Europeiska regionalförsamlingen gav råd om hur kluster skapas, hur man använder lån i stället för bidrag för att etablera en investeringsgemenskap och en miljöinvesteringsfond, och hur kommunikationerna kan förbättras. Energieffektivitetsåtgärder i den offentliga sektorn införs nu med lyckat resultat.

R4GG:s metod med fackmässig granskning har varit förvånansvärt effektiv, eftersom det internationella expertteamet har djupa kunskaper och bred erfarenhet. Det har visat sig att alla värdregioner som ett led i denna process upptäcker att de har blinda fläckar eller problemområden som andra regioner redan har löst.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Projektet Regions4GreenGrowth (R4GG) har en total budget på 2 090 577 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 621 841 euro under programperioden 2007–2013 via programmet Interregional samarbete Interreg IVC (ETC).


Datum för ansökan

29/09/2014