Mini Europe: Uppmuntra företagande bland ungdomar

om en del av det gränsöverskridande projektet Mini Europe har ett program för att uppmuntra ungdomars entreprenörskap i Sverige överförts till Storbritannien och Nederländerna.

Ytterligare verktyg

 
Projektet Mini Europe syftade till att öka kunskaperna om företagande bland ungdomar i Sverige, Nederländerna och Storbritannien. Projektet Mini Europe syftade till att öka kunskaperna om företagande bland ungdomar i Sverige, Nederländerna och Storbritannien.

Utbildningsprogrammet Summer Entrepreneur för nystartade företag i centrala Sverige identifierades som ett exempel på bästa praxis och ska därför återanvändas i andra regioner. Inom ramen för programmet Summer Entrepreneur samlades studenter i åldrarna 14–20 år för att diskutera och få utbildning i hur de kunde starta egna mikroföretag.

Det treåriga projektet Mini Europe innefattade till att börja med liknande workshops som hölls i den nederländska provinsen Flevoland, innan de senare infördes i nordvästra England (UK) samt i andra kommuner i Nederländerna.

rogrammet har vunnit stort erkännande för att det ökar kunskaperna om företagande, inte bara bland ungdomarna i Sverige, Flevoland och England utan också bland politiker och beslutsfattare, och detta har främjat införandet av en företagsvänlig politik som har välkomnats av yrkesskolor, företagarnätverk, byråer för regional utveckling, universitet, banker, kommuner och företagare.

Aring;r 2010 sökte 47 ungdomar i Flevoland till utbildningsprogrammet. Av dessa antogs 35, som fick gå den fem dagar långa utbildningen i att starta företag. Efter sommarledigheten gick 16 av de 35 ungdomarna vidare och registrerade sina företag hos den lokala handelskammaren.

Brett urval av branscher

ranscherna var ytterst varierande. från upprättande av webbplatser och konstruktion av trädgårdsbänkar från gamla kycklingstall till att starta en evenemangsbyrå.

De viktigaste resultaten av projektet Mini Europe är bland annat utbytet och förbättringen av regionala politiska åtgärder i åtta europeiska regioner i fråga om utvecklingen av små och medelstora företag. Projektet fokuserade särskilt på specifika frågor som att underrepresenterade grupper – till exempel minoriteter, funktionshindrade, kvinnor och ungdomar – behöver bli mer involverade i företagandet.

Genom att uppmuntra till regionsöverskridande nätverk och ett sammanförande av experter, intressenter och yrkesutövare från åtta EU-medlemsstater har projektet på ett framgångsrikt sätt lyckats främja entreprenörskap genom utbyte av erfarenheter och god praxis mellan partnerregionerna.

Mini Europe-projektets framgång med att främja entreprenörskap och skapa jobb och ekonomisk tillväxt har resulterat i ett nytt INTERREG IVC-projekt vid namn Smart Europe, som från 2012 och framåt fortsätter med Mini Europes arbete.

Förutom att införa en version av Summer Entrepreneur-programmet i Nederländerna och nordvästra England bidrog Mini Europe också till att överföra regionsövergripande god praxis i fråga om finanstekniska instrument för små och medelstora företag, internationalisering och utveckling av kluster. Förutom samarbetena i Storbritannien och Sverige skapade Mini Europe också internationella samarbeten med program i Spanien, Ungern, Rumänien, Grekland och Italien. Samarbete och utbyte av bästa praxis mellan nordvästra England och Észak Alföld i Ungern ledde till att kluster i Ungern hjälpte till att skriva en handbok om internationaliseringen av kluster.

Dessutom överfördes ett annat exempel på ett program för bästa praxis – som syftar till att främja kreativiteten i företag som saknar designerfarenhet – från centrala Sverige till Storbritannien. Projektet Summer Design Office går ut på att utlokalisera designstudenter till företag och därmed ge studenterna möjlighet att skaffa sig intressant och viktig arbetslivserfarenhet.

– Mini Europe stimulerade verkligen innovationen och företagandet i regionerna i nya och gamla medlemsstater. Den internationella spridningen av Summer Entrepreneur, ett program för att stimulera nyföretagande bland ungdomar, är ett utmärkt exempel. Det var mycket inspirerande att få bidra till Europas ekonomiska utveckling och sammanhållning genom att delta i det här projektet.

  • Jan Nico Appelman, konungens ställföreträdande kommissionär för provinsen Flevoland

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Mini Europe” var 1 991 638 EUR, av vilket Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 1 554 917 EUR via det operativa programmet INTERREG IV-C för europeiskt territoriellt samarbete under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

31/01/2014