Innovation kring Östersjön stimuleras med nya grepp

Östersjöregionen utmärks av sin starka kunskapsbaserade och innovativa ekonomi, där små och medelstora företag spelar en central roll inom denna innovationsprocess. För att hjälpa dessa små och medelstora företag med finansiering när de funderar på att expandera internationellt, tillför det nyligen startade projektet Josefin en rad konkreta instrument i syfte att hjälpa dem med deras satsningar, däribland en europeisk motgaranti och en ny modell för riskfördelning.

Ytterligare verktyg

 
Stockholm är en av de platser som kan få se små och medelstora företag dra nytta av projektet Josefin Stockholm är en av de platser som kan få se små och medelstora företag dra nytta av projektet Josefin

”En impuls till detta projekt är framgångssagan för ett IT-företag i Berlin som vi arbetade med, Condat AG. Vi ordnade särskild finansiering och tekniskt stöd åt dem, vilket snart öppnade marknader i Kina för deras IT-system.”
Torsten Mehlhorn, projektchef från Investitionsbank Berlin

Små och medelstora företag möts ofta av tveksamhet från banker när det gäller att finansiera transnationella projekt. Detta hindrar dem ofta från att utveckla sin fulla potential. För att ta itu med detta problem erbjuder Josefin (Joint SME Finance for Innovation, gemensam finansiering till små och medelstora företag för innovation) små och medelstora företag i Östersjöregionen strategiska tjänster, däribland individuell coachning och skräddarsydd rådgivning.

Östersjöföretag skådar nya horisonter

Östersjöregionens utveckling är i hög grad beroende av centrala aktörers förmåga att agera på internationella marknader. Men små och medelstora företag inriktar sig ofta på lokala marknader snarare än internationella – delvis på grund av svårigheter att säkra finansiering. Josefin-projektet har kommit till stånd för att stimulera direkt transnationellt samarbete och ge bättre tillgång till finansiering, för att ge dem kapacitet att innovera och exploatera nya varor och tjänster.

Ta fasta på potentialen för innovation

Huvudaktörerna i innovationsprocessen, nämligen företagskuvöser, centra för tekniköverföring och offentliga utvecklingsbanker, kommer gemensamt att utveckla praktiska verktyg och instrument som kan användas i de länder som berörs, dvs. Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Sverige och Norge. För att nå sina mål omfattar partnerskapet Josefin organisationer med sakkunskap inom företagsutveckling, som partnerna inom Enterprise Europe Network, offentliga myndigheter med ansvar för att utveckla och genomföra politiken, offentliga finansinstitutioner samt organisationer för forskning och teknisk utveckling.

Säkra uppbackning för små och medelstora företag

Projektets viktigaste insats blir användningen av en europeisk fond för motgarantier. Den ska backa upp små och medelstora företags lån, garantier och start- eller riskkapital, för att därigenom minska de finansiella riskerna vid företags och finansiella institutioners transnationella affärsverksamhet och stimulera samarbete och internationella affärer. För finansiella institutioner kommer en ny modell för riskfördelning som ska göra det säkrare att lämna krediter att presenteras, i syfte att möjliggöra mer realistiska värderingar av små och medelstora företags kreditvärdighet.

Datum för ansökan

04/01/2010