Projektet Baltic Biogas Bus för ökad användning av biogas i stadsbussar

Målet med projektet var att öka användandet av biogas i stadsbussar i Östersjöregionen genom att hjälpa städerna att utarbeta strategier för införande av biogasbussar. I projektets utvidgningsfas försökte man förbättra biogasbussarnas marknadsställning genom att främja biogas som transportbränsle och öka biogasbussarnas energieffektivitet med hjälp av hybriddrivlinor och tekniker för sparsam körning.

Ytterligare verktyg

 
Den 24 meter långa biogas- och eldrivna hybridledbussen på gatorna i Bergen i Norge.  © Skyss Den 24 meter långa biogas- och eldrivna hybridledbussen på gatorna i Bergen i Norge. © Skyss

" Med hjälp av EU-stödet har vi lyckats visa att biogasbussar är det naturliga valet för hållbara stadstransporter. "

Peter Liss, VD för Västerås Lokaltrafik

I projektets inledningsfas analyserades biogasproduktionsnivåer, tillväxtscenarier och distributionsinfrastruktur, samtidigt som den befintliga och planerade biogasinfrastrukturen i Östersjöregionen kartlades. Partnerna utarbetade strategier som skulle skynda på inköpen av biogasbussar, och man utvecklade också en handbok för införande av biogasbussar. Genom mätningar i såväl laboratorier som under verkliga trafikförhållanden bekräftades de låga utsläppsnivåerna för biogasbussar.

I Tartu i Estland utarbetades en transportplan med biogasbussar. Under denna period byggdes också stadens första tankstation för komprimerad gas. Under projektets första tre år ökade antalet biogasbussar i partnerstäderna från 300 till 600. Tartu har planer på att stadsbussarna från och med 2017 ska köras uteslutande på biogas.

Investeringar i hybridbussar

I den andra projektfasen ingick investeringar i olika typer av el- och biogasdrivna hybridbussar, som nu kör i den dagliga trafiken i Bergen i Norge och i Västerås i Sverige. I utbildningssyfte installerades system för sparsam och bränsleeffektiv körning i bussar i Bergen, Kaunas i Litauen och Rzeszów och Tychy i Polen. I Niepołomice i Polen uppfördes en mobil anläggning för att omvandla rå biogas från deponierna till bränsle av transportkvalitet, som sedan kunde testas i bussar.

I slutrapporten utvärderas investeringarna. Här ingår också en samhälls-, miljö- och ekonomiinriktad analys av processerna för biogasproduktion och uppgradering till transportbränsle.

Båda projektfaserna fokuserade på kommunikation och relationer mellan aktörer och resulterade i en regelbundet uppdaterad webbplats, nyhetsbrev och faktablad. Information om projektet Baltic Biogas Bus, dess resultat, bästa praxis från partner och biogasproduktion presenterades vid projektseminarier och internationella offentliga evenemang. Projektet presenterades också i tidskrifter och dagstidningar.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projekten ”Baltic Biogas Bus” och ”More Baltic Biogas Bus” uppgick till 7 405 670 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 4 565 627 EUR från Östersjöprogrammet för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

01/02/2016