Rives-Manche: en bro över Engelska kanalen

Ytterligare verktyg

 
Trots att Engelska kanalen skiljer Brittiska öarna från kontinenten delar grevskapet Sussex och de franska departementen Somme och Seine-Maritime på ett gemensamt arv. Dessa tre regioner har beslutat att med hjälp av ett program för gränsöverskridande samarbete förvandla havet från hinder till en alldeles utmärkt kommunikationslänk. Ett första konkret uttryck för denna ambition var att föreningen Rives-Manche bildades i syfte att engagera dessa regioner i gemensamma projekt. De inbördes kontakter som regionerna har haft sedan 1994 har bl.a. lett till att man skapat ett ekonomiskt observatorium som är gemensamt för universiteten i Sussex och Haute-Normandie, olika språkkurser, två rundtursförslag för turister, ett i Dieppe och ett i Brighton, ett gemensamt centrum för undersökning av vatten- och luftkvalitet, mellan universiteten i Brighton och Picardie, ett slags miljöskyddsbrigad, osv. På det konstnärliga området samarbetar konst- och designhögskolan i Amiens och School of Design i Brighton genom att organisera elevutbyten och möten mellan yrkesverksamma. Konststuderande går på praktikutbildning i systerskolan, studerar landskapen på andra sidan havet och visar sina alster på gemensamma utställningar som anordnas med jämna mellanrum i de större städerna i Somme och Sussex. Med föreningen Rives-Manche vill befolkningen i dessa tre regioner markera sin vilja att stärka den europeiska samhörigheten genom utbyten, kultur och mänskliga relationer.

Datum för ansökan

01/01/2004