Pilotprojekt i den virtuella verkligheten ger studenter i västra Finland ett användbart inlärningsverktyg

Under århundraden har lärare undervisat och studenter förvärvat kunskaper via relativt få traditionella undervisnings- och inlärningsverktyg, såsom föreläsningar, seminarier, lektioner och böcker.  Men inom ramen för ett pilotprojekt vid Vasa universitet i Finland har man med framgång undersökt hur samspelet mellan lärare och studenter kan förbättras genom den virtuella 3D-världen som internetanvändarna kallar Second Life.

Ytterligare verktyg

 
En virtuell ö för flera olika inlärningsexperiment byggdes i Second Life. En virtuell ö för flera olika inlärningsexperiment byggdes i Second Life.

Inom ramen för pilotprojektet virtuellt lärande i Second Life, som genomfördes vid Vasa universitet och Vasa högskolekonsortium mellan 2008 och 2010, kunde studenter och lärare interagera med varandra via Second Life-plattformen med hjälp av en virtuell karaktär, en så kallad avatar. Projektet i Vasa omfattade bland annat uppbyggnad av en virtuell ö där man genomförde flera olika inlärningsexperiment.

Projektledaren Pekka Liedes uppger att man genom pilotprojektet har kunnat fastställa hur undervisnings- och inlärningsprocesserna kan förbättras med hjälp av kommunikationsteknik, i det här fallet den sociala medieplattformen Second Life.  Pilotprojektet visar även hur en inlärningsmiljö i en virtuell värld skulle kunna utvecklas i framtiden.


Förse studenterna med simuleringar av verkliga arbetsmiljöer

Second Life-plattformen var framför allt användbar för att undervisa studenterna i praktiska moment genom en simulering av en verklig arbetsmiljö.

Till exempel byggde studenter inom turism och hotell ett virtuellt hotell i Second Life och prövade resultatet på virtuella kunder och civilingenjörsstudenter konstruerade ett virtuellt köpcentrum i den virtuella världen.

Planen var inte ersätta traditionella föreläsningar med Second Life men vissa delar av universitetskurserna lämpade sig väl för undervisning i den virtuella verkligheten.  ”Second Life kan alltså ses som ett användbart komplement till traditionella undervisnings- och inlärningsmetoder”, uppger Pekka Liedes.

Eftersom erfarenheten av pilotprojektet var så positiv har Vasa yrkeshögskola gått ett steg längre och använt den virtuella miljön Second Life för att undervisa vårdelever i vissa kursmoment på ett virtuellt sjukhus i cyberrymden.

Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Pilotprojektet för virtuell inlärning via Second Life hade en sammanlagd budget på 51 785 EUR, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond under programperioden 2007–2013 bidrog med 39 210 EUR via det operativa programmet för västra Finland.

Datum för ansökan

25/04/2013