Forskningscentrum för förnybar energi strävar efter att bli världsledande på forskning om miljövänlig energi och tekniker med låga koldioxidutsläpp

Finland förbereder sig för att uppnå sina mål för att minska koldioxidutsläppen och intresset för förnybar energi har återigen ökat i landskapet Päijänne-Tavastland i södra Finland samt i dess största stad Lahtis. Men landskapet har traditionellt sett varit ett område med låg kompetens och begränsad verksamhet på universitetsnivå inom energi- och miljösektorn.

Ytterligare verktyg

 
Energon – forskningscentrumet för energieffektivitet och förnybar energi. Energon – forskningscentrumet för energieffektivitet och förnybar energi.

Våren 2010 öppnades Energon, Päijänne-Tavastlands första forskningscentrum för förnybar energi, energieffektivitet och utveckling av nya tekniker.

En av de viktigaste verksamheterna vid centrumet är att utveckla och kommersialisera miljövänliga produkter som flytande, gasformiga och fasta biobränslen. Forskningscentrumet har även utvecklat och byggt unika mätsystem för markvärmepumpar och luft-/vattenvärmepumpar som tar fram avancerade uppgifter om pumparnas funktion.


Ett miljövänligt, toppmodernt forskningscentrum

Forskningscentrumet har även genomfört viktigt arbete som rör kvaliteten på och förbränningsegenskaperna hos energieffektiva ångpannor och brännare som drivs med biooljor och biogas samt forskning om partikelformade ämnen, kväveoxider och andra utsläpp.

Centrumet har ett värmepumpslaboratorium, ett bränslelaboratorium, olika experimentrum för ångpannor, anläggningar för bränsleförvaring och 14,4 kvadratmeter solpaneler. Valet av utrustning och anläggningar beror till stor del på centrumets specialistkunskaper och på vilken typ av forskning som efterfrågas av de mest framstående miljöteknikföretagen i landskapet. Syftet har hela tiden varit att identifiera praktiska företagsbehov som forskningscentrumet kan tillgodose.

Forskningscentrumet hyr ut sina anläggningar och sin utrustning till forskningsenheter och företag som arbetar med industriell utveckling. Intresset har varit mycket stort och utrustningen har varit uppbokad flera månader i förväg. Cirka hälften av forskarna som arbetar på centrumet kommer från privata företag och den andra hälften består av forskare från universitet eller forskningsinstitut.

Juha Hertsi från Päijänne-Tavastlands landskapsförbund uppger att centrumet under den korta period som det har funnits har deltagit i viktig forskning.  ”Jag anser att centrumet har varit mycket framgångsrikt och att det har förstärkt vårt landskaps image”, säger han.

Centrumet för miljövänlig energi är ett gemensamt projekt mellan Lahtis forsknings- och företagspark, Lahtis yrkeshögskola och Päijänne-Tavastlands landskapsförbund.

Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Projektet Energon, forskningscentrumet för förnybar energi, hade en sammanlagd budget på 3 720 000 EUR, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond under programperioden 2007–2013 bidrog med 1 860 000 EUR via det operativa programmet för södra Finland.

Datum för ansökan

25/04/2013