Nordiskt nätverk främjar lösningar för energieffektivitet

Ett projekt för ökad energieffektivitet i byggnader (IEEB, Increasing Energy Efficiency in Buildings) har samlat representanter från den akademiska världen, forskningsvärlden och näringslivet. Huvudmålet var att hjälpa byggföretag i Finland, Sverige och Norge att bygga upp gränsöverskridande affärsverksamheter.

Ytterligare verktyg

 
IEEB testade sitt arbete med hus i Uleåborgs energieffektivitetskvarter © IEEB IEEB testade sitt arbete med hus i Uleåborgs energieffektivitetskvarter © IEEB

" Det nordiska samarbetet fungerade oerhört bra under IEEB-projektet och även senare, inte bara med projektpartnerna utan också med offentliga myndigheter, byggsektorn och andra intressenter – triple helix-samarbete när det är som bäst. Vi överträffade våra projektmål på de flesta områden. "

Antti Haapalahti, projektledare

Inom ramen för IEEB utvecklades pilotprojektet Oulu Energy Efficiency Quarter (Uleåborgs energieffektivitetskvarter), där företag kopplade till projektet byggde sex testhus. IEEB tillhandahöll mätningar och analyser som hjälpte företagen att öka energieffektiviteten i både själva byggprocesserna och i de färdiga bostäderna. Luleå tekniska universitet medverkade i projektet genom att utveckla en testmetod som hjälpte experterna att undersöka energieffektiviteten i produkter som dörrar, fönster och byggmaterial.

Inom ramen för projektet utvecklades också en databas för mätning av lufttäthet och energieffektivitet i byggnader, med tillförlitlig information som presenteras på ett tydligt och överskådligt sätt. Dessa uppgifter används av byggföretag och kommunaltjänstemän och möjliggör mer exakta bedömningar av energiförbrukningen, vilket i sin tur hjälper till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom byggnadsdesign.

Stimulera affärsverksamhet

IEEB:s arbete för att harmonisera standarder och praxis i de tre nordiska länderna har bidragit till att generera affärsverksamhet över gränserna i branschen för monteringsfärdiga hus. Projektet har uppmuntrat sex små och medelstora företag från Finland att, via en säljturné 2015, introducera sina produkter och tjänster i tre städer i norra Sverige (Luleå, Kiruna och Gällivare). Dessutom har ett kontor upprättats i norska Tromsö, för att underlätta de finska byggföretagens affärsverksamhet.

IEEB:s resultat har också tagits in i studieprogram som drivs av projektets tre utbildningspartner – Uleåborgs yrkeshögskola i Finland, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. På längre sikt kommer dessa program att bidra till högre kompetens hos personer med ingenjörsexamen.

En annan projektpartner, byggnadstillsynskontoret i Uleåborg, har lyckats få byggföretagen att bli mer resultatmedvetna. Analyser visar att dessa företag mellan 2010 och 2014 uppnådde energieffektivitetsnivåer som var 17,5 procent bättre än vad de finska byggbestämmelserna kräver.


Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i IEEB-projektet uppgick till 1 448 883 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 619 556 euro från det operativa programmet ”Nord” under programperioden 2007–2013. Projektet ingår i det prioriterade området ”Utveckling av näringslivet”.


Datum för ansökan

16/12/2015