Projektet NoCry2 ökar möjligheten till tillväxt och sysselsättning i eftersatta områden i norra Europa

En unik tjänst som ger stöd till företag och fungerar som plattform för nätverkande knyter samman unga, kreativa entreprenörer på avlägsna platser och på landsbygden.

Ytterligare verktyg

 
Bilder av NoCry2-projektets aktiviteter.© Bilder av NoCry2-projektets aktiviteter.©

" NoCry2 har varit en av de bästa sakerna i min karriär och för mig personligen. Jag fick möjlighet att träffa begåvade, inspirerande och stöttande unga människor som har hjälpt mig att fokusera på mitt företag, och få en inkomst, genom att de erbjöd mig sina kvalificerade åsikter och färdigheter. "

Leanne, Nordirland

NoCry2 lanserades 2011 och utvecklades av unga entreprenörer, för unga entreprenörer. Med sin slogan Lev av det du gillar att göra där du gillar att bo! levererade projektet virtuella och verkliga möjligheter för unga som gärna ville starta och/eller utveckla ett företag. Syftet med projektet var att upprätta ”kreativa företagskluster” genom att främja samarbete mellan likasinnade i olika EU-länder och regioner med målsättningen att skynda på utvecklingen av innovativa produkter och tjänster.

Ett av huvudresultaten är en experimentell och alternativ tjänst för stöd till företag (wecooperate.net), som omfattar följande: The Real Factor, som ger entreprenörer möjlighet att marknadsföra sig och sina företag/kunskaper och att samarbeta för att öka sin konkurrensfördel, erbjuder en portfölj med viktiga verktyg som innefattar interaktiva utbildningsmöjligheter, samt The Cloud Creative Community, som möjliggör ett kontinuerligt utbyte av idéer genom en ständigt växande medlemsgrupp.

Ett annat viktigt resultat är Creative Office. Det är en virtuell 3D-miljö med många olika inbyggda funktioner, aktörer och möjligheter i åtanke, t.ex. arbetsrum och en föreläsningssal med en interaktiv skärm som exempelvis gör det möjligt att anordna virtuella och intima seminarier, föreläsningar eller handledarmöten samtidigt, antingen i mindre grupper eller för en stor publik.

16 organisationer från Sverige, Finland, Nordirland, Norge, Island och Skottland var partner eller associerade partner, däribland företagsorganisationer och organisationer för regional utveckling, samt företag som har inriktat sig på utbildning och forskning och utveckling. Med deras entreprenörssynsätt och hjälp delade över 30 företag och 100 unga kreativa entreprenörer med sig av idéer och samarbetade kring projekt.

Ett praktiskt sätt att hantera regionala utmaningar

Eftersom allt fler unga lämnar Norra periferin för att söka arbete i mer välmående områden fanns ett behov av att skapa en ny och hållbar marknadsekonomi som gav samhällena verkliga möjligheter. NoCry2 fokuserar på kreativa yrken, innovation och kunskap som motor för framtida tillväxt och främjar entreprenörskap, vårdar talanger, underlättar samarbete över gränserna och hjälper till med att utveckla innovativa lösningar.

Projektet är ett svar på behovet av en ”tjänstcentral” hos entreprenörer som kämpar för att överleva på egen hand, och deltagarna kan påverka hur projektet utvecklas. Nästan 90 % av de tidigare arbetslösa entreprenörerna har förändrat sin situation till det bättre, företagen har utvecklats och fler än 20 nya företag har startats. Genom breda samarbeten har nya produkter och tjänster utvecklats, och en av dem finns redan på den internationella marknaden. Företagscentra har inrättats i Sverige och Norge, medan meddelanden från användarna via nya medier och interaktiva nätkanaler utökar projektets räckvidd och hållbarhet.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet Northern Creative Youth 2 är 992 907,93 euro. Av detta bidrar Europeiska regionala utvecklingsfonden med 575 480,39 euro från det operativa Norra periferiprogrammet under programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

04/12/2014