Nytt uppsving för digitala innehållstjänster i Finland

Företag som satsar på digitalt innehåll växer fram och sprider sig över Uleåborgstrakten i Finland allteftersom riktade bidrag driver fram nya kommersiella projekt. Projektet Mobient siktar på de oändliga affärsmöjligheter som erbjuds av nya distributionskanaler för innehåll som exempelvis Internet, digital-TV och mobiltelefoner.

Ytterligare verktyg

 
Digitalt innehåll på snabb frammarsch i Finland Digitalt innehåll på snabb frammarsch i Finland

"Genom Mobient-projektet gick vårt mjukvaruföretag, som specialiserar sig på användbarhet och utveckling av interaktiva spel, från klarhet till klarhet. Vi tror att projektet är ett effektfullt sätt att öka företagandet."
Pirjo Ritokangas-Huttunen, vd, Belleviews Oy

Sammanlagt 16 projekt tilldelades stöd för att erbjuda konsumenterna de senaste möjligheterna inom digitalt innehåll. Alltifrån tjänster för parkering av bilar (Nextpark) till ljudredigering (Playtone) – projekten var ibland praktiska, ibland lekfulla. Mobient förde med sig arbetstillfällen till regionen och banade väg för en allt ljusare digital framtid.

Relevant innehåll för ett digitalt tidevarv

Mobient-projektet lotsade småföretag mot expansion genom att hjälpa dem att marknadsföra, sälja och distribuera sina produkter, liksom genom att förbereda dem för internationella marknader. Det skapade mer gynnsamma villkor för de företag som ville ge sig in i sektorn och undersökte den heta frågan om immaterialrätt och ägande.

Fem utlysningar publicerades för att hitta ambitiösa företag som ville utveckla sina nya former för produktion och distribution. Bland de intresserade valde Uleåborgs universitet ut tolv och beviljade dem medfinansiering på mellan 5 000 och 20 000 euro för deras produktionskostnader.

Projekten som detta resulterade i inkluderade en applikation för viktkontroll (MobileCalories), ett beställningssystem för foton till kameramobiler (MobiOrder), ett äventyrsspel (Dragon Slayer) och ett spel om trädgårdsskötsel för barn (Backyard).

Att göra affärer av digitalt innehåll

Av de 16 projekt som finansierades, hade 14 redan kommit ut på marknaden vid projektets slut. Många är nu tillgängliga på den internationella marknaden. Nio permanenta tjänster och sju tillfälliga tjänster skapades, och 33 tjänster bibehölls.

Mobient-projektet tjänade till att diversifiera regionens ekonomiska sammansättning genom nya verktyg och nytt kunnande. Det marknadsförde också digitalt innehåll i andra sektorer, vilket ledde till bildandet av ett nytt företag och tio nya jobb.

I motsats till tidigare försök till nätverkande, vilka i bästa fall var sporadiska, lyckades Mobient knyta starka band mellan innehållsleverantörer och mediaproduktionsbolag. Detta ändrade uppfattningen inom sektorn såtillvida att de andra företagen betraktades snarare som potentiella partners än som konkurrenter.

En funktion till nytta för båda parter inrättades mellan produktutvecklare inom informations- och kommunikationsteknik och grafiska designers, vilka annars ofta saknar expertisen från den andra parten. Detta samarbete ingjöt en känsla av tillit och skapade möjligheter till framtida samarbete.

Datum för ansökan

16/12/2009