Moderniserad fabrik leder till större produktutbud, ökad produktionskapacitet och fler arbetstillfällen

Ett familjeägt och familjedrivet företag som tillverkar olika såser och gräddprodukter för de finska hemmen har avsevärt ökat sin årliga omsättning efter att ha moderniserat sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i sydöstra Finland.

Ytterligare verktyg

 
Några av de matlagningsprodukter som tillverkas av Kaslink Foods Oy. Några av de matlagningsprodukter som tillverkas av Kaslink Foods Oy.

Med hjälp av stöd från Eruf kunde en gammal fabriksbyggnad i närheten av staden Kouvola, 134 km nordöst om Helsingfors, genomgå en omfattande modernisering. Cirka en fjärdedel av investeringen användes till att bygga om fabriksbyggnaden, bland annat till att riva ut väggar och renovera själva produktionsanläggningen. De resterande tre fjärdedelarna användes till att installera toppmoderna maskiner och utrustning i produktionsanläggningen.

Hjälp till en stor aktör i den finska livsmedelsindustrin att expandera

Kaslink Foods Oy, som inrättades 2002, har specialiserat sig på att tillverka pastöriserade mjölk- och gräddprodukter samt såser och koncentrerade såsbaser. Företaget, som i dag har 15 procent av den finska marknaden för gräddprodukter, tillverkar nästan alla produkter som säljs i Finland under märkena Pirkka, Rainbow och Eldorado.

Chefen för Kaslink Foods Oy, Matti Kukkonen, uppger att investeringen i moderniseringen av produktionsanläggningen har skapat tio nya arbetstillfällen sedan ombyggnaden var färdig i slutet av 2010. Han tillägger att företagets omsättning under 2011 ökade med 70 procent jämfört med 2010, trots den globala ekonomiska nedgången. Företaget är optimistiskt inför framtiden. Man förväntar sig att tillväxten inte kommer att avta utan att man kommer att fortsätta att anställa fler personer under de kommande åren.

Stabil tillväxt är företagets policy

Investeringen i produktionsanläggningen är den sjunde i företagets historia. De tidigare investeringsprojekten var något mindre och bidragen för dem uppgick generellt till mellan 15 och 20 procent.

Stabil tillväxt har kännetecknat Kaslink Foods utveckling. Företaget har i genomsnitt anställt fyra nya personer varje år sedan det grundades 2002. Sammanlagt har 65 arbetstillfällen skapats på Kaslink Foods Oy under företagets tio första verksamma år.


Sammanlagd och EU-baserad finansiering

Projektet för att öka Kaslink Foods Oy:s produktionskapacitet för såser och UHT-produkter hade en sammanlagd budget på 1 000 000 EUR, varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond under programperioden 2007–2013 bidrog med 80 000 EUR via det operativa programmet för södra Finland. Den finska staten bidrog med 120 000 EUR till projektet och Kaslink Foods Oy stod för de resterande 80 procenten (800 000 EUR).


Datum för ansökan

25/04/2013