Bättre äldreomsorg med hjälp av innovativ tjänsteutformning

Projektet ”Design-led innovations for Active Ageing (DAA)” (Innovativa tjänster för ett aktivt åldrande) omfattar städer i åtta europeiska länder och syftar till att ge städerna möjlighet att utforma och dela med sig av social innovation och bästa praxis när det gäller utmaningarna i samband med en åldrande befolkning.

Ytterligare verktyg

 
Projekt sammanför äldreomsorgsexperter och tjänstedesigner i syfte att ta fram lösningar för en åldrande befolkning Projekt sammanför äldreomsorgsexperter och tjänstedesigner i syfte att ta fram lösningar för en åldrande befolkning

Det engelska begreppet design handlar inte bara om konstnärlig formgivning utan kan också vara en drivkraft för innovation och en garanti för användardriven planering. Detta blir tydligt i DAA-projektet, där experter på äldreomsorg gör gemensam sak med tjänstedesigner för att ta fram hållbara lösningar på utmaningarna med en åldrande befolkning.

Scenarier blir banbrytande exempel

Var och en av de åtta städerna fokuserade på en särskild aspekt – ett ”scenario” – av äldreomsorgstjänsterna. Med hjälp av experter och tjänstedesigner upprättades så kallade designplaner, som sedan diskuterades vid seminarier och evenemang i syfte att hitta de bästa metoderna för att omsätta idéerna i praktiken. Målet med projektet var alltid en integrerad strategi som även inkluderade intressenter och användare.

I den finska huvudstaden Helsingfors, som var den ledande projektpartnern, utsågs en stadsdel där en fallstudie skulle genomföras för att pröva olika modeller för personlig budgetering, så att äldre personer kan planera och styra sina egna stöd- och servicenivåer utifrån de egna behoven. Även i Oslo koncentrerade man sig på äldre medborgares oberoende och säkerhet, och man undersökte här användandet av vårdteknik. I Berlin analyserades vilka krav som måste vara uppfyllda för att åtgärder för IT-stöd i hemmet ska kunna genomföras.

Främja social inkludering och förbättra den offentliga förvaltningen

Flera projekt tittade närmare på social inkludering. Exempelvis genomförde man i den belgiska staden Antwerpen en undersökning om hur man skulle kunna upptäcka äldre medborgare som lever socialt isolerade i städerna, medan man i Warszawa i Polen undersökte utbildningsorganisationernas roll i att förhindra socialt utanförskap bland äldre.

I Stockholm utarbetade man en plan för införande av mobila sprinklersystem som skulle kunna förbättra brandskyddet för äldre medborgare, vilket kan beskrivas som ett led i arbetet med att förbättra strategierna för tjänster som riktar sig till äldre personer. Bulgariens huvudstad Sofia siktade på att bli ett mer äldrevänligt samhälle genom att stärka samarbetet med ideella organisationer, välgörenhetsinrättningar och frivilligorganisationer, medan Barcelona utformade ett hälsovårdssystem för personer som drabbats av Alzheimers.

Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”Design-led innovations for Active Ageing (DAA)” var 2 022 700 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) bidrog med 1 366 133 EUR från det operativa programmet INTERREG IVC  under programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

18/01/2016