Lahtis forskning blir grön

RegioStars 2009 FinalistInnovation och investeringar i miljöteknik, i synnerhet återvinning, energieffektivitet, vattenförvaltning och marksanering står i fokus för Lahtis cleantech-kluster, beläget i södra Finland. Cleantech-klustret har förvandlat Lahtis. En gång på efterkälken vad gäller forskning, är staden numera värd för Finlands ledande miljöteknikcentrum.

Ytterligare verktyg

 
Vind, bara ett av sätten att producera ren energi i Finland Vind, bara ett av sätten att producera ren energi i Finland

"Cleantech-klustret är praktiskt taget oumbärligt för de företag som är verksamma på miljöområdet i regionen. Många av dessa företag är små och deras chanser att involveras i projekt med stora företag är så mycket bättre i och med klustret."
Eero Pekkola, vd för Oilon Oy

EU-investeringar om 1,5 miljoner euro i detta projekt utgjorde den nödvändiga katalysatorn för att främja innovation och utveckla miljöteknik. Sammanlagt skapades 170 nya arbetstillfällen, 20 nya cleantech-företag startades, och projektet drog till sig mer än 30 miljoner euro i totala investeringar.

Att ta pilotprojekt till globala marknader

Lahtis cleantec-kluster hjälper små och medelstora företag att få tillgång till en snabbt växande cleantech-marknad, med en årlig tillväxt som uppskattas till 5–15 %. Detta kluster tillhandahåller tjänster som gör det lättare för dess 200 deltagande företag att nätverka och förgrena sig på den internationella marknaden.

Klustret betraktas också som en inkörsport för utländska företag som vill hitta partners i Finland. Dessa företag upprättar nätverk med finska företag av mindre storlek, varigenom de expanderar sin egen verksamhet och öppnar finska företag för internationella marknader.

Klustret består av fyra centrum som tillhandahåller expertis inom Finlands cleantech-sektor: Lahtis, Kuopio, Uleåborg och Helsingfors. Vart och ett av dessa centrum är specialiserat på ett specifikt cleantech-område och främjar tillväxt inom det tillhörande verksamhetsområdet. Centren omfattar omkring 60 % av Finlands cleantech-näring och så mycket som 80 % av dess cleantech-forskning.

I täten

Lahti Science and Business Park, som samordnar klustret, har blivit Finlands ledande miljöteknikcentrum. Mellan 2005 och 2007 flyttade ett 20-tal cleantech-företag och organisationer till regionen. Parkens affärsutvecklings- och flyttjänster har lockat investeringar till ett värde av mer än 30 miljoner euro och omkring 170 nya jobb till regionen.

Lahtis cleantech-kluster har också utvecklat stabila partnerskap med miljöteknikkluster och vetenskapsparker, institutioner för högre utbildning, riskkapitalorganisationer, finska branschorganisationen samt arbets- och näringsministeriet. Klustret åtnjuter aktivt stöd från nationella klusterprogram och den finska regeringen.

Datum för ansökan

17/12/2009