InnoEnvi: sju regioner slår sig samman för miljön

Den privata och den offentliga sektorn i sju landskap i södra Finland slår sig samman för att främja företag med inriktning på miljön.

Ytterligare verktyg

 

Kontext


Finnar är kända för att sätta ribban mycket högt när det gäller miljön, och deras sakkunskap är erkänd i hela EU. De aktiva företagen inom sektorn är däremot, trots att de är många till antalet (3 600 i hela landet), ofta av ganska litet format. För att växa måste de små och medelstora företagen samarbeta systematiskt med lämpliga nationella och internationella samarbetspartners. Det var detta som var målet för projektet InnoEnvi i södra Finland: att skapa tematiska grupperingar (”kluster”) och undergrupper (”minikluster”) av miljöoperatörer i syfte att göra det möjligt för dem att finna nya affärstillfällen och öka sin exportpotential.


Grupperingar


InnoEnvi siktade med detta på att säkerställa utvecklingen av know how i fråga om miljö och att få igång ett verkligt samarbete mellan företag som är verksamma inom samma nisch och mellan teknikcentra, universitet etc. Metoder som använts: inventering av verksamma företag inom sektorn, genomförande av marknadsundersökningar och undersökningar av resurser, identifiering av know how och nya tendenser i miljöfrågor. Det hela uppbackades av en portal med tjänster online och regelbundet uppdaterad information.


Spektrat av tjänster breddades avsevärt från bioenergi till behandling av förorenad mark, från tillverkning av bevattningsslangar till rådgivning i geoteknik. Även arbetet i fem undergrupper (ren energi, hantering av rent och använt vatten, ekologisk uppföljning av gruvarbeten, hantering av solitt avfall och miljökontroll) utgjorde en central del av projektet. Det gav små och medelstora företag tillfälle att använda de viktigaste resurserna och affärserfarenheterna hos expertcentra och nationella och internationella icke-statliga organisationer.


De verksamheter som sattes igång i nära samarbete med företagen omfattade strategisk planering, marknadsföring, framställning av reklammaterial, deltagande i mässor och ”road shows”, framtagande av instrument för forskning och utveckling etc.


Samarbetspartners


InnoEnvis samarbetspartners (Green Net Finland, huvudpartner, Lahti Science and Technology Park Ltd, Häme Polytechnic, Lappeenranta Technical University och Turku Science Park Ltd) är regionala organisationer som besitter erkänd kompetens vad gäller stöd åt företag med inriktning på miljön och är tillräckligt motiverade för att fullfölja arbetet utanför projektets ramar. I klartext har alla samarbetspartners tillsammans försäkrat sig om projektets hållbarhet redan innan det startades.


Den huvudsakliga externaliserade tjänsten – rådgivning inom ramen för arbetet i grupperingarna – har tryggats av Technical Research Centre of Finland (VVT). Helsingfors’ tekniska universitet (Dipoli) ålades att organisera vetenskapliga konferenser i videoform via webben.


Resultat


InnoEnvi har haft en betydande snöbollseffekt på miljöföretagens utveckling i hela landet, och till och med på internationell nivå. Det var också första gången som flera finska landskap gick samman inom ramen för ett arbete i kluster för att främja en systematisk utveckling inom en specifik affärsbransch.


Ett nätverk av privata och offentliga företag har upprättats mellan sju landskap i södra Finland. Vid starten hade 700 företag listats, men idag är de tio gånger fler och kommer från sju länder. Fyra tjänster online har utvecklats i syfte att förbättra utbytena mellan medlemmarna i undergrupperna, och 33 publikationer har spridits. Idag har InnoEnvi lanserat över 50 projekt av andra och tredje generationen. Den starka motivationen, kompetensen och den utmärkta arbetsandan bland projektets samarbetspartners har varit avgörande för framgången.


Datum för ansökan

01/06/2002