Förbättringar för äldre på öarna i Östersjön

Projektet Virtu – Virtuell äldreomsorg på öarna i Östersjön – har förbättrat livet för många äldre som bor på avsides öar i Östersjön. Det treåriga Eruf-finansierade initiativet uppmuntrar till sunt, tryggt och givande hemmaboende som ett realistiskt alternativ till institutionalisering.

Ytterligare verktyg

 
Virtu-systemet i full aktion! Med hjälp av modern teknik kan äldre människor som bor avsides hålla bättre kontakt med omvärlden. © Janina Sjostrand, Novia-universitetet för tillämpad vetenskap Virtu-systemet i full aktion! Med hjälp av modern teknik kan äldre människor som bor avsides hålla bättre kontakt med omvärlden. © Janina Sjostrand, Novia-universitetet för tillämpad vetenskap

" I början var jag osäker på hur jag skulle göra med skärmen, men det visade sig vara väldigt lätt. Man bara trycker på den för att göra olika saker … Jag har varit med i sändningar där vi har fått veta hur man lånar synhjälpmedel, spelat bingo, träffat borgmästaren och den lokala prästen och spelat memory. Det har till och med varit förskolebarn som har sjungit för oss! "

Kaja, 88-åring bosatt i Eckerö

Inom Virtu-projektet har man utvecklat en servicemodell som via vårdteknik ska hjälpa äldre skärgårdsbor att få bättre sociala kontakter och kunna bo kvar hemma samtidigt som de får bättre livskvalitet och ökad trygghetskänsla. Tjänsten gynnade inte bara de äldre medborgarna utan även deras anhöriga, kommunerna samt vårdpersonalen.

Leva ett aktivt liv

Användarna fick möjlighet att interagera med andra via ljud- och bildsändningar på den så kallade Virtu-kanalen, där de även kunde föra diskussioner kring olika ämnen och till och med delta i träningspass och sånglektioner. Utöver de schemalagda sändningarna erbjöd Virtu-kanalen även möjlighet att hålla kontakten med andra användare, exempelvis andra äldre eller vårdpersonalen.

Universiteten för tillämpad vetenskap i Finland och Åland, utvecklingscenter i Estland och flera olika kommuner producerade en mängd olika tjänster och interaktiva program för Virtu-kanalen, med allt från frågesport till fysisk aktivitet. Interaktivt material skapades även av entreprenörer och företag.

Det övergripande syftet med servicemodellen var att utgöra ett stöd och komplement till befintlig kommunal service, inte att ersätta den. 

Genom att titta närmare på servicemodellens innehåll och de virtuella tjänsternas användarvänlighet och anpassningsbarhet samt de äldres och vårdpersonalens erfarenheter, kunde partnerna inom projektet avgöra tjänstens kostnadseffektivitet och produktivitet och genomföra förbättringar.

Minst 18 studenter har skrivit examensjobb om Virtu-projektet, där de visar vilken inverkan projektet har haft på samhället i stort.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Total investering i projektet ”Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands (VIRTU)” uppgår till 2 185 370 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 1 661 080 EUR från det operativa programmet ”Central Baltic” för programperioden 2007 till 2013.

Datum för ansökan

19/08/2015

Videor