Ekonomiskt självbestämmande för ursprungsbefolkningen

Ett INDIGEE 2-projekt har bidragit till att etablera och utveckla företag i det samiska samhället i norra Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland.

Ytterligare verktyg

 
Den samiska kulturen hyllas genom hållbar affärspraxis  © LM Utsi Den samiska kulturen hyllas genom hållbar affärspraxis © LM Utsi

" Eftersom en stor del av den samiska kulturen bedrivs genom företag är det viktigt för det samiska samhället att öka sin entreprenörskunskap. INDIGEE 2-projektet har bidragit till detta genom olika aktiviteter som informationsseminarier och publikationer och via deltagarna själva. De flesta deltagarna kommer från små samhällen, och den lokala effekten av deras ökade affärskompetens har varit relativt stor. "

Lars Miguel Utsi, projektledare, Svenska Samernas Riksförbund

Nyckeln till framgång för INDIGEE 2-projektet har varit inriktningen på att ge det samiska samhället i nordligaste Europa kunskap och verktyg till att själva uppnå ekonomiskt oberoende på ett sätt som skyddar deras unika livsstil.

En omedelbar effekt

INDIGEE 2 välkomnade 48 deltagare från Norge, Sverige, Finland och Murmansk-regionen i Ryssland. Framgången är imponerande eftersom projektet hittills har lett till fyra nyetablerade företag och fyra nya jobb.

Totalt rapporterade sex företag ökad vinst samtidigt som tretton nya produkter och fem nya tjänster lanserades under projektets gång. Ytterligare 30 produkter och tjänster kommer att lanseras till försäljning inom ett år som en direkt följd av INDIGEE 2.

Nya möjligheter

INDIGEE 2 omfattade fyra länder och bedrevs på ett antal språk och över en rad olika affärsområden. Affärsrådgivare samarbetade med entreprenörer om att upptäcka möjligheter och utveckla strategier.

Den norske deltagaren Odd-Levi Paulsen gick t.ex. med i INDIGEE 2 för att skapa nya tillfällen för sitt företag Julev Film, som producerar dokumentärer med inriktning på samiska berättelser och det samiska språket. Erfarenheten har gett Paulsen möjlighet att utvidga sin verksamhet.

Maksim Vasiliev och Andrej Dubovtsev deltog också i INDIGEE 2 med avsikten att utveckla sin renskötselverksamhet i regionen Murmansk i Ryssland, medan Elle Valkeapää från Enare i norra Finland var en av 16 deltagare som gick med i INDIGEE 2 för att utveckla sin verksamhet inom traditionell sameslöjd.

Hållbar utveckling

Industriell utveckling och exploatering av naturresurser i Barentsregionen inverkar på det inhemska levnadssättet, vilket sannolikt kommer att påverka framtida generationer.

INDIGEE 2-projektet sökte hjälpa unga i regionen att upptäcka möjligheter till hållbart ekonomiskt oberoende genom entreprenörskap. Traditionell försörjning som slöjd, renskötsel, jakt och fiske omfattades, samt nyare möjligheter som turism, modern design, konst och IT.


Total investering och EU-stöd

Den totala investeringen i projektet ”INDIGEE 2 – inhemskt entreprenörskap” uppgick till 1 162 999 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 315 909 euro från det operativa programmet ”Nord” (Nord, prioritetsaxeln Sápmi) för programperioden 2007 till 2013.


Datum för ansökan

19/08/2015