De knyter samman kulturer med sammanknuten transport

Det EU-finansierade projektet Haparanda-Tornio Resecentrum binder samman städerna på både den svenska och finländska sidan av Torne älv, genom ett toppmodernt resecentrum och integrerad kollektivtrafik.

Ytterligare verktyg

 
Det nya transportnavet förväntas ha en betydande inverkan på den regionala tillgängligheten och tillväxten. © HaparandaTornioResecentrum. © HaparandaTornioResecentrum Det nya transportnavet förväntas ha en betydande inverkan på den regionala tillgängligheten och tillväxten. © HaparandaTornioResecentrum. © HaparandaTornioResecentrum

" Att utveckla ett väl fungerande kollektivtrafiksystem i regionerna Norrbotten och Lappland har en positiv inverkan på jämlikheten, eftersom det ger bättre pendlingsmöjligheter för dem som inte har egen bil. "

Markus Kannala och Göran Wigren, projektsamordnare

De två städerna Torneå i Finland och Haparanda i Sverige har mycket nära förbindelser. Befolkningarna i de två städerna reser regelbundet fram och tillbaka för arbete, shopping och nöjen. Det som driver förbindelsen – bokstavligen talat – är ett integrerat transportsystem.

Det EU-finansierade projektet Haparanda-Tornio Resecentrum har förnyat regionens gränsöverskridande transportsystem. Kärnan i projektet är att bygga ett nytt, toppmodernt resecentrum som fungerar som en knutpunkt för både lokala och interregionala busslinjer. Eftersom många gångbanor och cykelvägar dessutom ansluter resecentret med de båda städerna, uppmuntrar centret även till pendling. Anläggningen har gott om parkering för både cyklar och bilar för att bättre betjäna den pendlande befolkningen.

Innan det nya resecentret öppnades hade varje stad sin egen busstation, med begränsad anslutning till varandra. Det nya centret ersätter dessa gamla busstationer med en enda centraliserad knutpunkt. Även om centret ligger på den svenska sidan, bara 100 meter från gränsen, betonar organisatörerna att det representerar båda kulturerna, och att det är lika mycket finländskt som svenskt.

Skapa anslutningar

De viktigaste målen med projektet var att mobilisera en spridd arbetskraft och att öka användningen av kollektivtrafik. Eftersom detta är ett gränsöverskridande område fanns också utmaningen att knyta ihop och omvandla två befintliga, oberoende nationella transportsystem till en sömlös och fungerande internationell enhet.

Det nya transportnavet har en betydande inverkan på den regionala tillgängligheten och tillväxten. Eftersom städerna till exempel blir bättre anslutna till utomstående regioner, är det fler privata och offentliga aktörer som ser Torneå och Haparanda som potentiella platser för investering eller för att starta nya företag. För de som saknar eget fordon finns det nu fler pendlingsalternativ, vilket skapar potential för ökad sysselsättning. Men kollektivtrafiken skapar inte bara rörlighet, säkerhet och ekonomiska fördelar för människor och företag i regionen. Det finns också betydande miljöfördelar som bidrar till en bättre livskvalitet.

Transportnavet syftar också till att ge den regionala turismen ett uppsving, och inhyser mycket riktigt även en turistbyrå. När turister anländer kan de få information om de båda städernas alla kultur- och natursevärdheter. Och tack vare det integrerade transportsystemet kan de enkelt åka fram och tillbaka och njuta av allt som detta mångskiftande gränsöverskridande område har att erbjuda. 

En modell för internationellt samarbete

Enligt organisatörerna är projektet Haparanda-Tornio Resecentrum ett bevis på internationellt samarbete – och en modell för andra gränsöverskridande regioner att följa. Genom att helt enkelt koppla ihop två nationella kollektivtrafiksystem har projektet blivit den drivande kraften bakom en mer integrerad arbetskraft och en bättre ansluten gränsöverskridande befolkning.

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet ”Haparanda Tornio Resecentrum” uppgår till 3 060 000 euro med 1 530 000 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg IVA Nord (SE-FI-NO) för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

03/06/2016