Lugn, cool och ansluten: telemedicinprojekt främjar vården i norra periferin

Livet på landsbygden har många fördelar, men lätt tillgång till vård är inte nödvändigtvis en av dem – särskilt för boende som behöver specialistrådgivning och stöd. IKT kan göra sådana tjänster mer lättåtkomliga. I ett telemedicinprojekt som involverar partner från fem europeiska länder har man genomfört ett antal kraftfulla lösningar.

Ytterligare verktyg

 
© University of Aberdeen © University of Aberdeen

" Genom ITTS-projektet har vi lärt oss fördelarna med gränsöverskridande kunskapsutbyte, och vi hoppas kunna producera konkreta resultat från investeringen i att föra dessa människor samman. "

David Heaney, projektledare

ITTS-projektet gjorde det möjligt för deltagarna att dela med sig av bästa praxis och anpassa beprövade system från utlandet för användning i sina egna regioner. Det undersökte tre huvudsakliga tillvägagångssätt – videokonferenser, självhanteringssystem och hemmabaserade hälsotjänster – genom demonstrationsprojekt som stöddes av ett internationellt team av e-hälsoexperter.

Totalt upprättades 25 nya tjänster av detta nätverk, som omfattade 48 platser i Finland, Irland, Norge, Sverige och Storbritannien. När projektet avslutades 2014 hade dessa gynnat nästan 4 000 patienter.

Mindre resande ...

En av de mer uppenbara fördelarna med telemedicin ligger i det faktum att den avlägsnar mycket onödigt resande. Även om många situationer kräver att läkaren och patienten är fysiskt närvarande i samma rum, stämmer det inte för alla situationer. Smarttelefoner, videokonferensutrustning och andra IKT-verktyg har öppnat nya möjligheter till tjänster som talterapi och övervakning av irritabelt tarmsyndrom – vilka båda finns med på ITTS:s lista över demonstrationsprojekt.

Andra tillgodoser behov så varierade som akut psykiatrisk hjälp, stöd för behandling av diabetes och fjärrfysioterapi. Alla var baserade på tjänster som redan tillhandahållits av en av deltagarna, och som andra projektpartner valde att genomföra.

Mindre restid betyder också mindre bortkastad tid: ett kort möte som innebär en dagsresa till en avlägsen stad är mycket svårare att ordna än ett möte som bara kräver att patienten samordnar sitt schema med vårdgivarens. Utöver att spara tid och pengar kan denna möjlighet därför också hjälpa patienter att få behandling snabbare och mer flexibelt.

... mer omsorg

Där läkaren tidigare kanske var tvungen att resa är telemedicin ett sätt att spara dyrbar tid som kan läggas på patienter snarare än på att resa. Och den kan också hjälpa till att tillhandahålla behandling som helt enkelt inte kunde ha varit tillgänglig på en avlägsen plats. Talterapi är till exempel inte en form av stöd som är lättillgängligt för alla.

Projektpartnerna redovisar positiv återkoppling från patienterna, sjuksköterskorna och läkarna som är involverade i demonstrationsprojekten. Dessutom betonar de att lösningar som de som visas upp i ITTS är kostnadseffektiva. De flesta av de tjänster som tillhandahölls genom ITTS rapporterades generera avkastning på investeringen när projektet avslutades, och resten beräknades följa efter.

Ett antal av dessa tjänster har levt vidare, säger projektledare David Heaney, som ledde projektet på uppdrag av centret för landsbygdshälsa vid Aberdeens universitet. Projektets app för övervakning av irritabel tarmsjukdom till exempel har använts i den dagliga verksamheten på de skotska högländerna och öarna, konstaterar han, och den genomgår till och med vidareutveckling.

ITTS vände sig till beslutsfattare för att sprida ordet. ”Det har hjälpt till att forma tjänsteleverans och nya vårdprojekt i norra periferin och arktiska regionen”, avslutar Heaney. 


Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ITTS (Implementing Transnational Telemedicine Solutions) uppgår till 2 321 754 euro, med 1 346 609 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Norra Periferin för programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

01/08/2017

Videor