ScandTick innefattar skandinaviska partner och syftar till att bekämpa fästingburna infektioner

ScandTick-projektet är ett viktigt exempel på gränsöverskridande samarbete på hälsoområdet. Projektet omfattar partner från Danmark, Sverige och Norge och syftar till att bekämpa förekomsten och spridningen av fästingburna infektioner.

Ytterligare verktyg

 
Presentation av fästingar och fästingburna bakterier vid den avslutande ScandTick-konferensen. © Stine Grimsrud Presentation av fästingar och fästingburna bakterier vid den avslutande ScandTick-konferensen. © Stine Grimsrud

" Projektet fokuserar på två fästingburna sjukdomar som är på framväxt i ÖKS-regionen: borrelia och TBE. Tack vare regionalt samarbete har vi tagit fram data för riskanalys genom identifiering av dessa två mikroorganismer i fästingar i miljön och via förbättrad diagnostik på människor. Resultaten fick stor massmedial uppmärksamhet i regionen. "

Tomas Bergström, projektansvarig för ScandTick

Inom ramen för projektet genomförs en rad olika aktiviteter. Bland dessa kan nämnas insamling, granskning och utvärdering av diagnostiska metoder som används för att upptäcka borrelia och TBE (fästingburen hjärn-/hjärnhinneinflammation) samt en prevalensundersökning av smittbärande fästingar i Danmark, Norge och Sverige. Resultaten ska användas för att förbättra genomförandet av förebyggande åtgärder och utveckla tillförlitliga metoder för informationsutbyte om fästingburna sjukdomar.

Fyra arbetspaket med specifika mål

Ett stort antal institutioner från regionen Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS) är involverade i ScandTick. Detta ligger helt i linje med ett av projektets huvudsyften, nämligen att främja gränsöverskridande samarbete i regionen.

ScandTick består av fyra arbetspaket. Paketet för projekthantering och intern kommunikation ska säkerställa effektiv kommunikation mellan projektpartner och vissa externa parter som myndigheter och yrkesutövare på hälsoområdet. Metodutvecklingspaketet syftar till att uppnå tillförlitliga och jämförbara resultat för bakterietester. Paketet omfattar jämförelse och utvärdering av olika metoder samt samordning, optimering och standardisering av diagnostikverktyg.

En insats i flera länder

Miljöutvärderingsarbetet innefattar insamling och analys av fästingar från olika delar av de medverkande länderna. Det syftar till att kartlägga förekomsten av fästingar och fästingburna sjukdomar, samt till att bilda underlag för vaccinationsrekommendationer. Här ingår också en undersökning för att utvärdera kunskaper, attityder och praxis som rör exponering för fästingar och fästingburna sjukdomar i syfte att förbättra folkhälsoinformationen.

Kommunikations- och informationspaketet ska underlätta samarbetet inom och mellan länderna i ÖKS-regionen. Här ingår utveckling av modeller för informationsutbyte, i synnerhet via webbplatser och sociala medier.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i ScandTick är 1 869 143 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) bidrar med 515 350 euro från det operativa programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak” för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

15/07/2015