MarTech LNG hjälper södra Östersjöområdet att skapa sig en ny position som ett nav för flytande naturgas

Tack vare det EU-finansierade projektet MarTech LNG har man kunnat utveckla gränsöverskridande leveranskedjor för flytande naturgas (LNG) och därmed säkrat miljoner i form av nya investeringar för att skapa en position för södra Östersjöområdet som ett globalt nav för LNG. Det har också inneburit att varvsindustrin i Tyskland, Sverige, Danmark, Polen och Litauen fått hjälp att anpassa sig till EU:s miljöregelverk.

Ytterligare verktyg

 
MarTech LNG studiebesök vid Stavangers LNG-terminal © MarTech LNG project. MarTech LNG studiebesök vid Stavangers LNG-terminal © MarTech LNG project.

" Projektet MarTech LNG har startat en kedjereaktion av teknik- och affärsinnovation som befäst det pågående arbetet med att bygga upp en smart specialisering av sjöfartsindustrin i södra Östersjöområdet. "

Aleksandra Reduch, förvaltningsmyndigheten

EU-lagstiftningen kräver från och med den 1 januari 2015 att EU-länderna ska säkerställa att de fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen använder bränsle med en svavelhalt på högst 0,10 %. Högre svavelinnehåll är fortfarande möjligt men bara om lämpliga avgasreningssystem används.

Sjöfartsindustrin i de berörda regionerna blev tvungen att anpassa sig snabbt. Även om regelverket erkände flytande naturgas (LNG) som ett passande alternativt bränsle, så krävdes det att fartygen utrustades med nya delar och att hamnarna fick ny infrastruktur för att det skulle kunna användas. 

Där andra kanske skulle ha sett en allvarlig marknadsstörning, såg man i projektet MarTech LNG en unik affärsmöjlighet. Genom projektet sammanfördes åtta institutioner i Polen, Litauen, Danmark, Tyskland och Sverige, som tillsammans utvecklade gränsöverskridande leveranskedjor för LNG, utnyttjade gemensamma företag, organiserade utbildningar i LNG-teknik och säkrade 46 miljoner euro i investeringar i LNG-företag. 

Ett gyllene tillfälle 

I hopp om att ta ett steg mot energioberoende bestämde sig Polen och Litauen för att investera i LNG-terminaler. Men eftersom det i regionen saknades den kompetens som krävs för att bygga och driva LNG-terminaler, fanns det en risk att arbetet skulle läggas ut på entreprenad utanför regionen – något som skulle påverka regionens varvs- och bunkringssektorer. 

För att se till att regionen inte missade det gyllene tillfället att skapa sig en position som ett LNG-nav med förmåga att konkurrera på den globala marknaden, vidtog man åtgärder inom projektet MarTech LNG. Syftet var att förse regionala LNG-företag med det tekniska kunnande och den expertis som behövdes för att bygga upp och underhålla LNG-infrastruktur, skapa en omfattande leveranskedja för LNG samt säkra de företagsinvesteringar som krävdes för att utveckla smarta LNG-nav i hela regionen.

Under projektets gång utbildades 200 experter i hur man använder den senaste tekniken. Det gav också projektet en plats på den ledande branschmässan för flytande naturgas. Här lyckades MarTech LNG:s organisatörer få hjälp av multinationella företag som GE, Shell och Emerson. Det här gav inte bara företag i södra Östersjöområdet tillgång till världsledande LNG-kunskap, det lade också grunden för den nödvändiga värdekedjan för att utveckla kondensering i liten skala, containerförvaring av LNG, produktion av flytande biogas och terminaluppladdning. 

Den tändande gnistan

Projektet MarTech LNG innebar den tändande gnista som behövdes för att få igång en rad investeringar i varvs- och bunkringssektorerna. Som ett resultat av detta kan regionen idag skryta med ett gränsöverskridande kluster av små hamnar, varv, rederier, teknikföretag och bunkringsleverantörer. I den meningen fungerar MarTech LNG som en fallstudie i hur en gränsöverskridande strategi för företagsstöd kan leda till påtagliga affärsresultat, främja utvecklingen av en regional nischmarknad samt få fart på den ekonomiska tillväxten och skapa arbetstillfällen.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”MarTech LNG” uppgår till 1 352 886 euro med 1 088 532 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Södra Östersjöområdet” för programperioden 2007–2013.

Datum för ansökan

23/11/2016