Kickstart av spelbranschen ger regionala fördelar

Ett gränsöverskridande projekt mellan Danmark och Sverige har gett olika typer av stöd till entreprenörer som vill dra nytta av den stadigt växande efterfrågan på datorspel. Bildandet av företagsinkubatorer och rådgivningstjänster har bidragit till att skapa livskraftiga och växande företag som utvecklar spel till informations- och utbildningssektorerna.

Ytterligare verktyg

 
Projektet hjälper spelentreprenörer att utveckla sin verksamhet. © VIA University College Projektet hjälper spelentreprenörer att utveckla sin verksamhet. © VIA University College

" Från det ögonblick jag officiellt öppnade Scandinavian Game Developers företagsinkubator visste jag att projektet skulle bli en stor tillgång för KASK-regionen. Det är ett enastående exempel på effektivt dansk-svenskt samarbete: Vår svenska partnerhögskola har gjort den senaste forskningen och informationen om spelföretagsmodeller tillgänglig för unga entreprenörer, vilket hittills har lett till att 22 nya spelföretag har bildats i Danmark. "

Bent Hansen, ordförande för regionen Centrala Danmark och ordförande för de danska regionerna

Många unga spelentreprenörer saknar de kunskaper som krävs för att sätta samman ett produktionsteam och har heller inte den erfarenhet som behövs för att marknadsföra och distribuera sina slutprodukter. Projektet Scandinavian Game Developers erhöll mer än 560 000 euro i stöd från Eruf för att lösa dessa frågor och hjälpa entreprenörerna att etablera livskraftiga företag som kan överleva i denna mycket konkurrenspräglade miljö.

Projektets svenska partner – Högskolan i Skövde – utformade en verksamhetsmodell som var särskilt inriktad på produktion av seriösa spel. Man tillhandahöll också företagscoacher som kunde ge råd till de blivande entreprenörerna när företagen startades.

Stödja ny kompetens

Projektet bidrog till att bilda 22 nya små företag, vilket var fler än det ursprungliga målet på 15. Nyligen lyckades ett av företagen locka till sig två miljoner danska kronor i externa investeringar. En oberoende utvärdering av projektet visade att samtliga nya företag ansåg att inkubatorerna var avgörande för företagens överlevnad samt erbjöd en dynamisk och inspirerande miljö att arbeta i. Flera små företag står nu på väntelista för att komma in i inkubatorerna.

Framgångarna genererar även andra fördelar för Viborg och Grenå i Danmark och för Skövde – de viktigaste städerna i projektområdet. De nya företagen har redan fler än 65 anställda, och många arbetstagare flyttar från storstadsområden som Köpenhamn för att arbeta här.

Påverkar nästa generation

Projektets genomslagskraft har gjort att fler studenter nu söker sig till spelrelaterade utbildningar i de två danska städerna. Möjligheten att få hjälp att starta ett företag vid sidan om studierna har visat sig vara ett starkt incitament. Och eftersom spelutvecklare, lärare och studenter från alla nivåer och från hela programområdet har inkluderats i projektets forskningsprocess, har samarbetet mellan regionens forskare, företag och offentliga inrättningar ökat.

Dessutom har Norddjurs kommun investerat åtta miljoner euro i att bygga kontorsutrymmen och boenden i Grenå, vilka projektinkubatorerna kan hyra ut.


Sammanlagd investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet ”Scandinavian Game Developers” är 1 137 257 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) bidrar med 568 628 euro från det operativa programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak för programperioden 2007–2013.


Datum för ansökan

12/10/2015

Videor