Ett banbrytande projekt hjälper skandinaviska grannstäder att hantera gemensamma regionala problem

Det innovativa projektet Partnerskap för tillväxt som har utvecklats av Köpenhamn och Malmö möjliggör ett fruktbart, långsiktigt samarbete i syfte att tackla gemensamma regionala problem med bibehållet ekonomiskt oberoende.

Ytterligare verktyg

 
En karta över projektet och dess inverkan på de två städerna © Estate Media En karta över projektet och dess inverkan på de två städerna © Estate Media

" Aldrig tidigare har två städer från två skandinaviska länder gått samman om att marknadsföra sig gemensamt för att locka till sig nystartade företag och investeringar. "

Köpenhamns och Malmö kommun

Huvudsyftet med projektet var att arbeta för att lösa gemensamma regionala problem med hög befolkningstillväxt och låg ekonomisk tillväxt jämfört med liknande storstadsregioner. Nyckeln till detta var samarbetet mellan Köpenhamns och Malmö kommun och deras gemensamma vision om att locka till sig både investeringar i regionen och utökat samarbete mellan lokala och regionala aktörer.

Huvudaktörerna genomförde ett antal pilotaktiviteter för att stärka samarbetet och se till att städerna fungerade som ekonomiska och demografiska tillväxtmotorer. Via webbplatsen Copenhagen Malmö Prospect skapades en gemensam marknadsföringsplattform för stadsutvecklingsområden. Den visade på ett överskådligt sätt investeringsmöjligheter och involverade andra offentliga och privata aktörer i marknadsföringen av regionen. 

Gemensam strategi för Köpenhamn och Malmö 2025 

Den här strategin som lanserades 2014 är ett viktigt resultat av projektet, och den skapar förutsättningar för det långsiktiga samarbetet mellan städerna i fråga om gemensamma problem och strategiska åtgärdsområden. Ett exempel är konstruktionen av den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, en tunnel som skapar en stark förbindelselänk med Hamburg. Dessutom arbetar man gemensamt med snabbtåg och tågförbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö.

Målet är att dessa två städer 2025 ska vara en attraktiv partner på den internationella marknaden och utgöra ett funktionellt storstadsområde som driver på den regionala utvecklingen i Öresundsregionen över nationsgränserna. 

Fler jobb har skapats tack vare att man har framställt den digitala marknadsföringsplattformen som nu används av fastighetsägare och byggföretag. Den här plattformen har gjort det möjligt att bygga upp ett nytt privat-offentligt partnerskap för tillväxt.


Total investering och EU-stöd

Den sammanlagda investeringen i projektet Partnerskap för tillväxt var 493 386 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrog med 246 643 euro från det operativa programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak under programperioden 2007–2013. 


Datum för ansökan

29/01/2016