Effektiv, säker och hållbar transport till havs

EfficienSea är i färd med att förvandla Östersjöregionen till ett framstående exempel på sjösäkerhet.

Ytterligare verktyg

 
e-Navigation innebär att sjöfartsdata skapas, samlas in, integreras, utbyts och presenteras på ett harmoniserat sätt via elektroniska hjälpmedel både i land och ombord, vilket underlättar navigationen från hamn till hamn och främjar både sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön. e-Navigation innebär att sjöfartsdata skapas, samlas in, integreras, utbyts och presenteras på ett harmoniserat sätt via elektroniska hjälpmedel både i land och ombord, vilket underlättar navigationen från hamn till hamn och främjar både sjösäkerheten och skyddet av den marina miljön.

Som ett strategiskt projekt inom Östersjöprogrammet har EfficienSea en viktig roll i att tackla viktiga frågor kring sjösäkerhet och respons vid olyckor. Samtidigt är EfficienSea ett flaggskeppsprojekt för EU:s strategi för Östersjöregionen, den första makroregionala EU-strategin i sitt slag.

En drivkraft för sjösäkerhet

EfficienSea är en gemensam insats som omfattar 16 olika partner från sex olika länder inom Östersjöregionen. Projektets syfte är att förbättra sjösäkerheten och miljösituationen i regionen genom koncisa och samordnade åtgärder. Tillsammans ska gruppen, som består av nationella och regionala myndigheter och forskningsinstitut, utveckla och implementera verktyg för att säkerställa en säker, hållbar och effektiv sjöfart.

Innovativa verktyg

De ambitiösa verktygen inom EfficienSea är främst inriktade på nya innovationer inom e-Navigation, ett revolutionerande koncept inom sjösäkerhet som minskar informationsöverflödet och förenklar navigationen. Resultatet är ett system som effektiviserar bearbetningen och spridningen av data på sjöfartsområdet.

Inom denna ram skapar EfficienSea dessutom en rad olika närliggande tjänster, däribland verktyg som kan simulera effekterna av och riskerna med ökad sjöfartstrafik. I projektet ingår dessutom att genomföra ett antal kampanjer för att öka medvetenheten och locka fler ungdomar till jobb inom sjöfarten. 

Säkrare hav

EfficienSea uppvisar redan resultat. Man har inom programmet utvecklat prototyper för olika tjänster inom e-Navigation och agerar även testområde för användningen av dessa tjänster. För att komma till rätta med rekryteringsproblemen har man inom programmet utvecklat ett gemensamt praktikprogram som inkluderar en serie seminarier, workshops, videor och plattformar på sociala medier. Man är dessutom i färd med att utveckla ett innovativt verktyg som kallas Automatic Identification System och som gör det lättare att spåra ett fartygs rörelser på ett mer exakt sätt.

– EfficienSea är ett av de viktigaste programmen inom Östersjöregionen. Det garanterar säkerheten för alla som använder havet och för den omkringliggande maritima miljön.

  • Darijus Valiucko, kommunikationsmedarbetare inom Östersjöprogrammet 2007–2013.

Sammanlagd investering och EU-stöd

Den totala budgeten för projektet ”Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea (EfficienSea, effektiv, säker och hållbar trafik till havs)” uppgår till omkring 8 000 000 EUR, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden bidrar med 5 000 000 EUR via Östersjöprogrammet för programperioden 2007–2013. Projektets ledande partner är den danska sjöfartsmyndigheten. 


Datum för ansökan

29/04/2014