En skandinavisk modell för företag ledda av kvinnor

Kvinnliga entreprenörer i tre länder i Norden har gått samman för att slå ett slag för små och medelstora företag som leds av kvinnor. Målet är att göra Kattegatt/Skagerrak-regionen mer konkurrenskraftig genom innovation, utveckling och hållbar tillväxt.

Ytterligare verktyg

 

I nätverket ingår regionala myndigheter, kvinnliga entreprenörer och forskare från Danmark, Norge och Sverige. En viktig del av arbetet är att genomföra sex konferenser med tillväxt som tema.

Samarbete ger styrka

En nyligen genomförd undersökning visar att bara en tredjedel av alla nya företag i Norge, Sverige och Danmark startas av kvinnor. Som ett svar på detta gick tio olika partner från dessa tre länder samman under 2007 och 2008 för att skapa projektet Women in Business. Projektet är delvis finansierat av EU och kommer att pågå i tre år.

Idén kom från fylkeskommunen Aust-Agder i sydöstra Norge och följde på ett annat skandinaviskt samarbetsinitiativ (”Fasett”, 2002–2006). I detta initiativ deltog ett flertal kvinnliga entreprenörer från de tre länderna och i den slutliga utvärderingen stod det klart att deltagarna både behövde och ville samarbeta mer.

Ett mål med det nya projektet är att uppmuntra fler kvinnor att starta eget i Kattegatt/Skagerrak-regionen och att skapa gränsöverskridande samarbete i de tre länder som deltar i projektet. Det stöds av flera framgångsrika kvinnliga entreprenörer som delar med sig av sin kunskap och expertis.

Huvudpartner är Föreningen Norden, en politiskt oberoende organisation (icke-statlig), med ca 60 000 medlemmar runtom i Norden. Andra projektpartner är bland annat fyra regionala myndigheter. I projektet ingår flera grupper med medlemmar från alla tre länder. Man kommer att samarbeta med flera akademiska institut för att undersöka vilka hinder som finns för kvinnligt entreprenörskap i regionen.

Kunskap och expertis

Projektets partner har redan genomfört en av de sex planerade tillväxtkonferenserna. Det slutliga målet är att utveckla en skandinavisk modell för kvinnligt entreprenörskap, efter att ha provat olika metoder för bästa praxis som kan användas i samtliga tre länder. Aktiviteterna bör också leda till ny kunskap om de faktorer som behövs för att utveckla och expandera företag ledda av kvinnor och framtagande av nya, innovativa affärsmetoder.

Det görs redan framsteg tack vare de företag och mentorer som gått med i nätverket. I slutet av projektet kommer ett flertal av de deltagande kvinnliga entreprenörerna att ha en konkret utvecklingsplan eller verksamhetsplan.

Datum för ansökan

16/03/2011