Politikutbildning

Projekt med stöd från EU:s regional- och sammanhållningspolitik resulterar i viktiga studier, analyser, rapporter och utfall som kan främja utbyte av erfarenheter, kunskap och god praxis inom hela EU. Den här sökbara databasen har främst utvecklats för initiativtagare till projekt, beslutsfattare och andra utövare för att främja policylärande. Den innehåller fallstudier, efterhandsutvärderingsrapporter och andra projektsammanfattningar. Dessa handlingar är allmänt tillgängliga genom sökning med hjälp av fälten nedan.

Ytterligare verktyg