Bättre hållbarhet och tillgänglighet för kulturarven runtom i Europa

I ett projekt som stöds av Eruf har man i sex europeiska regioner hittat nya sätt att göra kulturarv i städer mer hållbara och tillgängliga. Genom att delta i projektet SHARE har de berörda regionerna tagit fram innovativa planer för att förvalta populära kulturtillgångar i sina städer och samhällen.

Ytterligare verktyg

 
Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE Through the SHARE project, six European regions are ensuring better management of cultural assets in their towns and cities. ©SHARE

" SHARE:s arbete med hållbar förvaltning av städernas kulturarv innebär att vi, åtminstone lite grann, kan göra tillvaron lättare för invånarna, höja attraktiviteten för besökarna och därmed också förbättra det ekonomiska klimatet för företag som tar hand om dem som kommer till stadskärnorna. Genom att arbeta med partner med olika europeisk bakgrund kan vi alla få del av fräscha sätt att hantera gemensamma problem. "

Chiara Dall’Aglio, projektsamordnare

Europa har en rik och mångsidig kultur och historia, som återspeglas i dess stadsmiljö. Museer, monument och andra platser av arkitektonisk betydelse berättar världsdelens historia och lockar tusentals besökare varje år. Påfrestningen från besökare och invånare innebär dock att de som arbetar med kulturarven, institutioner och berörda parter möter allt fler utmaningar med att hålla kulturtillgångarna och platserna runt omkring skyddade, förbättrade och samtidigt tillgängliga för alla.

Sammanslagning av kunskap

För att bemöta de här problemen har man i SHARE sammanfört partner från flera olika offentliga förvaltningar och myndigheter som sysslar med kulturarv i Italien, Spanien, Kroatien, Ungern, Rumänien och Sverige. En annan projektmedlem, ett universitet i Storbritannien, har gett rådgivning till SHARE-gruppen.

De lösningar som föreslogs genom projektet omfattade ett antal olika ämnen och utmaningar, t.ex. ”smart krympning”, där man tittade på sätt att optimera sammandragningsfasen i ett stadsområdes utvecklingscykel, kapacitetsuppbyggnad för stadsplanerare som har till uppgift att genomföra regionalpolitik, samt hur man gör det mesta möjliga av ett områdes kulturtillgångar för att locka besökare under lågsäsong.

Till verket

I samarbetet utbyttes erfarenheter av att förvalta kulturarv i stadsområden, så att man kunde fastställa god praxis, nya arbetssätt och förbättringar. Forskning och uppgifter från fokusgrupper, däribland lokala intressenter, har gett bidrag till sex lokala handlingsplaner. I planerna föreslås på vilka sätt regionerna i SHARE kan förbättra lokal- och regionalpolitiken för att hållbart kunna förvalta kulturarvstillgångar.

Exempelvis har den kroatiska partnern i den historiska kuststaden Šibenik vidtagit åtgärder för att lindra den påfrestning som turismen under högsäsong innebär. Studiebesök i Italien och Rumänien inspirerade till att börja med stadsrundturer efter mörkrets inbrott.

I Sverige utvecklas historiska och kulturella rundturer efter att partnern där märkte att liknande arbete var framgångsrikt i Rumänien. Man går rundturerna med hjälp av en app för smartphones och surfplattor. Samtidigt har det i Extremadura i Spanien antagits ett regionalt protokoll för att säkerställa att alla nya åtgärder för att främja eller exploatera kulturarvet är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara.

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet ”SHARE: Sustainable Approach to Cultural Heritage for the Urban Areas Requalification In Europe” uppgår till 1 409 083 euro, med 1 197 721 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Europa för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Miljö och resurseffektivitet ”. 

 

Datum för ansökan

20/11/2019