MNFE: Förbättrar tillväxten i svenska och norska filmbolag

Filmskapare som arbetar i gränsområdet i Norra Mellansverige och Norge har fått hjälp att förbättra sin affärskompetens och anknyta till en bredare publik, tack vare ett projekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet Mid Nordic Film Export (MNFE) har skapat tillväxt i filmbolag genom att erbjuda vägledning, nätverksmöjligheter och utbildning. Projektet bygger på tidigare initiativ som stöds av EU för att hjälpa lokala filmskapare.

Ytterligare verktyg

 
The Mid Nordic Film Export project offered guidance, networking and training to filmmakers in Sweden and Norway ©CC0 Creative Commons The Mid Nordic Film Export project offered guidance, networking and training to filmmakers in Sweden and Norway ©CC0 Creative Commons

" Mid Nordic Film Export har gett nya nätverksmöjligheter med ett större internationellt nätverk, både genom evenemang som viktiga filmskapare har besökt, liksom genom hjälp på festivaler och marknader i Norge och utomlands. "

Håvard Wettland Gossé, vd för Spætt Film AS, deltagare i projektet

Cirka 50 filmskapare eller filmbolag deltog i projektet. Tack vare MNFE-stödet växte sju enpersonsföretag till större verksamheter och 11 personer fick utbildning, vilket gjorde det möjligt för dem att starta egna filmbolag. Dessutom nådde 36 filmer den nationella marknaden och 20 distribuerades internationellt genom projektets verksamhet.

Jämställdhetsperspektiv 

Projektet arbetade för att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för kvinnliga filmskapare. Ett permanent nätverk bildades på båda sidorna om gränsen för att stödja kvinnor i deras konstnärliga och kommersiella aktiviteter. Jämställdhetsperspektivet integrerades i projektets besluts- och planeringsprocesser.

MNFE arbetade för att hitta nya sätt att distribuera filmer producerade i Trøndelag, Norge, samt Jämtland och Västernorrland. Detta innebar stöd åt en mängd olika företag och privatpersoner inom filmbranschen, inklusive producenter av lång-, dokumentär- och kortfilmer samt producenter av animerade filmer. 

Att nå större marknader hjälpte filmskaparna att visa upp sitt arbete för en mycket bredare publik. Större erkännande och synlighet bör hjälpa projektdeltagarna att säkra mer finansiering och bredare stöd för deras framtida satsningar.

Bygger framgång

MNFE har flera fortbildningsinitiativ som kommer att stärka filmskapandet i gränsområdet. Projektet byggde på tidigare framgångsrika samarbeten mellan tre filmcenter – Film Västernorrland, Filmpool Jämtland och Midtnorsk Filmsenter – som mottog EU-finansiering genom Interreg-programmet Sverige-Norge.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”MNFE: Mid Nordic Film Export – metod för distribution och försäljning av filmer på den globala digitala marknaden” uppgår till 1 105 805 euro, med 348 215 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg V-A Sverige-Norge för programperioden 2014–2020. Investeringen faller under prioriteringen ”Små och medelstora företags konkurrenskraft”.

 

Datum för ansökan

13/06/2019