Vätgas: Nordsjöregionen producerar bränsle för framtidens gröna transporter

Projektet Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2 (Hytrec2), som sammanför partner från Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien, syftar till att stimulera en energiomställning och ren ekonomisk tillväxt i Europa och att skapa en regional ekonomi baserad på vätgas (H2). I detta syfte förespråkar man användningen av elektriska bränslecellsbilar som drivs av vätgas genererad av förnybara resurser, och hjälper företag att skaffa sig kunskap för att kunna leverera gröna transporter.

Ytterligare verktyg

 
Hytrec2 aims to create a North Sea Region economy based on hydrogen ©Hytrec2 Hytrec2 aims to create a North Sea Region economy based on hydrogen ©Hytrec2

" I vårt projekt produceras förnybar vätgas till tankning av en mängd skräddarsydda och innovativa fordon, däribland bilar, skåpbilar och sopbilar. Genom att erbjuda utbildning och kunskapsutveckling kring vätgas tillsammans med praktiska lektioner för företag som är intresserade av att gå in i leveranskedjan, så stimulerar vi i projektet en vätgasomställning runtom i Nordsjöregionen. "

Louise Napier, projektledare, Aberdeens stadsfullmäktige

Hytrec2 har producerat vätgas från solenergi och testat över 30 vätgasbilar, skåpbilar, skotrar, sopmaskiner och sopbilar, vissa av dem byggda särskilt för projektet. Man har lagt till vätgasfordon till bilpoolers vagnparker så att medborgare och företag fått en chans att testa dem.

På evenemang som projektets Hydrogen Festival visar man upp fordonen, medan en app visar var det finns tankstationer runtom i Europa. Utbildningskurser erbjuds till högskolor och utbildningsmaterial, däribland videor där man får se hur man tankar ett vätgasfordon och blir visad runt på tankstationer, läggs ut på nätet för att bredda tillgången.

Uppnår miljömål

Att uppnå EU:s miljömål kommer att kräva en betydande användning av vätgas, särskilt inom transportsektorn. Runt 94 % av transporterna är fortfarande oljebaserade och sektorn är den enda i Europa där koldioxidutsläppen inte minskar.

Med tanke på deras relativt långa räckvidd är fordon drivna av förnybar vätgas en viktig lösning för gröna transporter. Men den pågående debatten om huruvida man ska utveckla fordonen eller infrastrukturen först leder till marknadsmisslyckanden. Hytrec2 löser detta genom att leverera både-och.

Förutom att producera vätgas från solenergi, innebär projektet en fallstudie i att generera vindenergi till havs och vattenkraft. Det har lockat intresse från internationella energiföretag.

Utförliga tester av de fordon som utvecklats inom ramen för Hytrec2 – vissa med delar tillverkade av företag som aldrig förr deltagit i vätgasleveranskedjan – har visat att de på ett mycket effektiv sätt kan bidra till att minska utsläppen av koldioxid och svaveldioxid.

Appen, som finns tillgänglig för gratis nedladdning och som tagits fram i samarbete med H2Mobility, stöder användningen av vätgasfordon med hjälp av funktioner som lämnar uppdateringar om tillgången till tankstationer och bränsleförbrukning och tillåter återkoppling. Operatörer runtom i EU har godkänt att deras stationer ingår i appen så att man kunnat skapa en enda kontaktpunkt för vätgasbilförare och stödja utvecklingen av ett transnationellt vätgasnätverk.

Starkare leveranskedjor

Eftersom starkare leveranskedjor med fler företag som konkurrerar om beställningarna kan sänka kostnaderna, kartlade man i Hyrtrec2 vätgasleveranskedjan i Nordsjöregionen. Man presenterade resultaten på sin veckolånga Hydrogen Festival i Storbritannien, vilket ledde till flera affärsmöjligheter. Partnerna drar nytta av varandras leveranskedjor och letar efter möjligheter att arbeta med olika vätgasprogram.

Projektets data om vätgasproduktion, lagring och distribuering samlas i vägledningar för bästa praxis och görs tillgängliga för andra regioner för att hjälpa dem på vägen mot klimatneutralitet. Data från fordonstestning och modellering sprids till andra företag. Eftersom utbildad arbetskraft är avgörande för en omfattande vätgasanvändning, använder partnerna sina tankstationer, som tagits fram med stöd från Hytrec2, till utbildningstillfällen.

Verksamheten har redan haft effekt. Användningen av Hyrtrec2-fordon i bilpooler har uppmuntrat de lokala myndigheterna i Skottland att köpa in liknande modeller. Sopbilarna kopieras i samarbete med det EU-finansierade projektet Hector, där man testar dem runtom i nordvästra Europa.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2” uppgår till5 246 271 euro med 2 197 940 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Nordsjöregionen” för programperioden 2014–2020. Investeringen hamnar under prioriteringsområdet ”Främjande av gröna transporter och rörlighet”.

Datum för ansökan

09/11/2020