Infertilitet bekämpas i gränsöverskridande projekt mellan Sverige och Danmark

Enligt Världshälsoorganisationen drabbas 15 till 20 % av alla par av infertilitet, vilket är ett stort medicinskt och socialt problem. I en gränsöverskridande region som omfattar Öresundsregionen i Danmark och Sverige utreds det här problemet. Man siktar på att bli världsledande på att övervinna infertilitet genom att ta fram nya förebyggandestrategier och mer fungerande behandlingar. Och tack vare ett specialutformat avtal kan patienterna gå över gränserna för att hitta den bäst fungerande hjälpen. 

Ytterligare verktyg

 
A researcher at work.  ©ReproUnion A researcher at work. ©ReproUnion

" ReproUnion har på ett välfungerande sätt fått igång de gemensamma resurser som behövs för att bekämpa infertiliteten, genom att sammanföra den akademiska världen, hälso- och sjukvårdssektorn och den biovetenskapliga industrin. Dessutom är vårt patientrörlighetsavtal ett exempel på hur hälso- och sjukvårdsresurser kan användas mer effektivt och samtidigt förbättra behandlingskvaliteten för patienterna. "

Aleksander Giwercman, projektsamordnare för ReproUnion

ReproUnion är ett samarbete över flera discipliner, där man arbetar för att uppfylla nuvarande och framtida efterfrågan på att hantera och förebygga infertilitetsproblem. Projektnätverket innefattar 13 klinik- och forskningsorganisationer som finns i Region Huvudstaden och Region Själland i Danmark, plus Region Skåne i Sverige. Även Medicon Valley Alliance och Ferring Pharmaceuticals är projektpartner.

Bakomliggande forskning

Projektet drog igång med att bekämpa infertilitet genom att utreda bättre och billigare behandlingar. För att stärka forskningskapaciteten har det upprättats 20 projekt som genomförs av doktorander och postdoktorander. Samtliga projekt har en gränsöverskridande aspekt och sammankopplar sjukhus och universitet/högskolor i Danmark och Sverige. Forskningen syftar till att ge ny förståelse när det gäller underliggande infertilitetsproblem samt banbrytande medicinteknik. 

I projektet har det också utvecklats ett patientrörlighetsavtal, som ger alla patienter i Öresundsregionen lika tillgång till optimal vård. Genom avtalet har nu svenska kvinnor som genomgår cancerbehandling möjlighet att frysa sina äggstockar på specialistanläggningar i Danmark. En liknande tjänst finns tillgänglig för svenska HIV-/hepatitpatienter, som kan genomgå provrörsbefruktning över gränsen. 

Samtidigt kan par från Danmark få infertilitetsbehandling med donerade ägg på en svensk offentlig klinik. Avtalet ger också kvalitetsvård närmare hemmet. Att patienter från södra Sverige får hjälp i det närbelägna Danmark innebär t.ex. att de inte behöver resa till Stockholm för samma behandlingar.

Rådgivningstjänster

Genom ReproUnion har det också inrättats kostnadsfria rådgivningstjänster. Inriktningen här är att minska behovet av assisterade reproduktiva behandlingar genom att ge information om hur livsstil och miljöfaktorer kan påverka fertiliteten. I dessa tjänster erbjuds enskilda personer också specialanpassade fertilitetsbedömningar.

Projektet har dragit till sig internationell uppmärksamhet, något som ytterligare stärker den regionala kapaciteten och expertisnivåerna. Exempelvis har det europeiska urologiska förbundet (EAU) och det europeiska sällskapet för mänsklig reproduktion och embryologi (ESHRE) gått ihop med ReproUnion för att starta två stipendieprogram.

Dessutom har ReproUnion spelat en aktiv roll i att få internationella konferenser till regionen, däribland det europeiska urologiska förbundets (EAU:s) årsmöte 2018 i Köpenhamn och det tionde mötet för EAU:s avdelning för andrologisk urologi 2017 i Malmö.

Stödmottagare

”Jag gick lättad ut från fertilitetskliniken. Det var riktigt skönt att veta säkert att jag inte behövde skynda mig att få barn mitt i utbildningen och bara då. Det finns ingen garanti, men det är bra att få en uppfattning om hur många år man har på sig att bli mamma. Jag har bekymrat mig för att jag inte skulle ha lång tid kvar ifall jag ville bli mamma.”

 

Stine, 26, användare av fertilitetsklinik

 

”Projektet ReproUnion har förändrat våra liv för alltid! Det gav oss hopp i svåra tider och gav oss gåvan att kunna få barn. Samarbetet mellan det svenska och danska teamet var fantastiskt! Vi reste från Sverige till Danmark för operationen och det proffsiga teamet fick oss att känna oss som hemma! Vi är tacksamma hela resten av livet!”

 

Svensk patient som åkte till Danmark för att få specialbehandling

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet ”ReproUnion” uppgår till 15 380 000 euro, med 7 690 000 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak för programperioden 2014–2020. Investeringen ligger under prioriteringsområdet ”Stärka forskning och innovation och öka den tillämpade forskningen och innovationen”.

 

Datum för ansökan

30/08/2018