Mobilspel livar upp guidade turer på museer i Östersjöregionen

I projektet BalticMuseums har man designat en flerspråkig guideapp som besökare i södra Östersjöregionen kan nå på sina smarttelefoner. Guiderna innehåller information och pedagogiskt innehåll om de platser och spel där turister kan samla emblem eller poäng.

Ytterligare verktyg

 
Szczecin, Poland ©Creative Commons Szczecin, Poland ©Creative Commons

" Projektteamet inrättar flerspråkiga guideturer som kommer att ges på besökarnas egna medtagna enheter. Teamet använder även inslag av spel för att ge besökarna en mer engagerad upplevelse, och omvandla det enskilda besöket till långsiktiga relationer. "

Jakub Swacha, projektsamordnare för BalticMuseums: LOVE IT!

IT-experter bjöds in till speciella programevenemang med namnet ”Baltathons” – från kombinationen av orden ”baltic” och ”hackathon”. Tre av dessa anordnades i Polen, Litauen och Sverige vid turistattraktionerna. De idéer som kom fram under dessa evenemang införlivades sedan i apparna. 

eGuides håller på att utvecklas till fungerande prototyper. Lanseringen av den första versionen av dessa eGuide-turer planeras till mitten av 2019. Under ett möte i Sverige utvecklade partnermuseerna en handbok om hur man tillämpar eGuides på andra utställningar.

Spelentusiaster tillför kreativa bidrag

En idé som man fick var att tilldela poäng till turister som besöker vissa platser, däribland mindre populära platser, för att locka fler turister. Besökarna kan ha appen på sin telefon i flera månader och till och med år, och det uppmuntrar dem att besöka alla utställningar och återvända till museer som de redan har besökt. 

De nio projektpartnerna vill öka antalet besökare under dåligt väder och lågsäsong för att kunna övervinna språkbarriärer och förbättra turistupplevelser under högsäsong när det kommer många besökare. Slutmålet är att göra kustattraktioner i området, såsom museer och forskningscentra, till hållbara turistattraktioner.

Delar med sig av kunskap

De involverade turistattraktionerna undersöktes för att ta reda på vad de skulle ha för krav i spelen. Resultaten samlades in och och placerades i molnet, där de lätt kan nås av andra turistattraktioner. Projektpartnerna får tillgång till detta system för att tillföra ytterligare inslag, till exempel speldesign och psykologi, till eGuide-turerna. 

Projektet syftar till att dela med sig av kunskap om de digitala strategier som används, den kunskap man har skaffat sig genom att arbeta med digitala experter och storytelling genom video. Digitala experter har bjudits in till en museimiljö för att dela med sig av sina insikter under online-sessioner som spelas in. All information görs tillgänglig online så att andra turistmål kan använda den.

Projektteamet utvecklar en marknadsstrategi under 2019 för att göra eGuides mer välbekant. Projektteamet hoppas även att andra attraktioner kommer att utnyttja verktygen och resultaten. Detta för att främja ett hållbart gränsöverskridande nätverk av turistattraktioner och turistmål som kontinuerligt kan utbyta IT-aktiverade tjänster och digitala strategier.

Totala investeringar och EU-medel 

De totala investeringarna i projektet BalticMuseums: LOVEIT! uppgår till 148 437 500 euro, med       123 767 375 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet Södra Östersjöprogrammet för programperioden 2014–2020.

Datum för ansökan

27/02/2019