BOOSTINNO: Här får medborgarna verktyg för att skapa innovation i europeiska städer

Hur kan städer tillämpa bästa praxis för att utnyttja innovation som drivs av medborgarna? Nätverket BoostInno har svaret.

Ytterligare verktyg

 
BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018) BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018)

" En stad som vill kunna skapa innovation måste börja med att främja innovation i sin egen förvaltning "

Paweł Adamowicz, tidigare borgmästare i Gdańsk

Sedan länge har man inom stadspolitiken tagit för givet att medborgarna accepterar vad det än är som de ansvariga beslutar, planerar och bygger. Vad stadsplanerarna nu upptäcker är att det är tvärtom: att det oftare är medborgarna som driver på förändringar i städerna. När sådana medborgardrivna förändringar inte sker så innebär det i själva verket en nackdel för städerna.

I nätverksprojektet BoostInno, inom Urbacts handlingsplannätverk, fick städer hjälp att bättre utnyttja kraften i medborgardrivna förändringar. I projektet arbetade man i både stora och medelstora städer över hela Europa med att hjälpa kommuner att bättre förstå social innovation och genomföra förändringar som uppmuntrar till medborgarinnovation. Resultatet har blivit en genomgående förändring av hur dessa städer förvaltas.

Mäklare för social innovation

Projektet var ett partnerskap mellan tio städer som arbetade tillsammans för att utveckla bästa praxis för planering, finansiering, utveckling och förvaltning av social innovation. De deltagande städerna var Braga i Portugal, Baia Mare i Rumänien, Barcelona i Spanien, Gdańsk och Wrocław i Polen, Milano i Italien, Paris och Strasbourg i Frankrike samt Skåne län i Sverige.

Projektets huvudmål var att göra det möjligt för offentliga förvaltningar att bli mäklare för innovation. För att göra det utvecklade man skräddarsydda planer för var och en av de deltagande städerna. Det omfattade att hjälpa till att identifiera lokala behov och utmaningar och att sedan ta fram mål för staden.

I Baia Mare har staden till exempel arbetat med att öka medborgarnas inflytande. För att stödja detta fokuserar man i stadens integrerade handlingsplan på hur man i större utsträckning kan engagera medborgarna i stadens utveckling och konsolidera den processen med hjälp av olika aktiviteter och verktyg.

Under projektets gång tog staden stora steg mot att skapa mer öppna och användarvänliga tjänster, genom att lansera en plattform där medborgarna kan identifiera lokala behov och hjälpa till att hitta lösningar på dem.

Utbyte av bästa praxis

Förutom planerna tog man i projektet fram en omfattande sammanfattning av de lärdomar som dragits och bästa praxis när det gäller hur städer kan använda social innovation för att stödja lokal hållbarhet.

Till exempel arbetade Gdanńsk med över 120 intressenter för att ta fram en modell för hur man kan integrera migranter och flyktingar i samhället. Den modellen delade man med sig av till andra städer.

Projektet genomfördes som en del av Urbact, programmet för europeiskt territoriellt samarbete, med syftet att uppmuntra till hållbar, integrerad stadsutveckling i städer över hela Europa. Resurser och kunskaper används för att stärka städers förmåga att genomföra förbättringar inom fyra områden: styrning, miljö, inkludering och ekonomi.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”BoostInno – Boosting Social Innovation” uppgår till 744 419 euro med 574 708 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”URBACT III” för programperioden 2014–2020. Investeringen faller under prioriteringen ”Demokratisk förändring”.

Datum för ansökan

11/08/2020