Att främja ekodesign i Östersjöområdet

Det EU-finansierade projektet EcoDesign Circle hade som mål att se till att konsumentvaror designas och produceras på ett sätt som begränsar deras miljöpåverkan. Designcenter från sex länder i Östersjöområdet arbetade tillsammans med miljöexperter för att hjälpa små och medelstora företag att minimera sina produkters miljöpåverkan, samtidigt som man maximerade fördelarna.

Ytterligare verktyg

 
The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of  the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum The opening of the travelling exhibition “rECOconsider design” in Kaunas, Lithuania, as part of the Roadshow Ecodesign, held as part of the EcoDesign Circle project. ©Lithuanian Design Forum

" Vi tror på att den cirkulära ekonomin och ekodesign är idéer som förtjänar att spridas. Den mest intressanta aspekten för oss är formgivarnas ställning och deras roll i produkternas livscykel. I designskedet kan grundläggande beslut om typen av material eller energianvändningen minimera en produkts eller tjänsts övergripande miljöpåverkan. Vi berättar gärna om de företag vi upptäckt som utnyttjar fördelarna med ekodesignlösningar. "

Karolina Skrzypik, Pommerns vetenskaps- och teknikpark | Designcentret, Polen; projektsamordnare och partner i projektet EcoDesign Circle

För att hjälpa dessa små och medelstora företag att bidra till en cirkulär ekonomi utvecklade projektpartnerna i EcoDesign Circle en struktur för samarbete mellan designcenter och företag.

På språng mot en mer cirkulär ekonomi

Inom projektet gjorde man konstruktiva revisioner och anordnade interaktiva workshoppar med flera små och medelstora företag i regionen för att hitta möjligheter till cirkulär design inom varje företag. Denna process fick namnet Eco Design Sprint. Sammanlagt anordnades sex tredagarsutbildningar på olika håll i regionen. Samtliga leddes av en coach i cirkulär ekonomi och ett tvärvetenskapligt team av experter. 

Tack vare dessa utbildningar utvecklades 13 ekodesignade produktprototyper och tjänstekoncept. Minst ett koncept per företag togs fram för att förverkligas på kort sikt, medan andra prototyper togs fram med långsiktiga ambitioner och krävde intensivare arbete.

Metoden med en revision följd av en ”sprint” publicerades och tillhandahölls i form av två handböcker och en åtföljande studie för att hjälpa andra företag att bidra till en cirkulär ekonomi. Denna metod är ett exempel på hur projektet lyckades med att översätta miljöforskares teoretiska kunskaper till praktik för företag och formgivare.

Nya infallsvinklar på ekodesign

EcoDesign Circle-konsortiet utvecklade ett utbildnings- och informationsutbud för företag, formgivare och designlärare för att illustrera metoderna för, och fördelarna med, att använda ekodesign i verkliga livet. Under en tvådagarsutbildning kallad EcoDesign Learning Factory fick deltagarna lära sig att bygga upp ett cirkulärt system och en affärsmodell för en produkt. Inom projektet utvecklades en hållbarhetsguide i onlineformat som kan tjäna som en introduktion till cirkulär design. Dessutom skapades 21 korta, praktiska videor om ekodesignmetoder och ekodesignprodukter som en modul för designutbildning och relevanta lektioner. 

Inom ramen för projektet anordnade man också en kringresande utställning med 30 innovativa och inspirerande idéer och produkter. Denna gavs namnet ”rECOnsider design” och var avsedd att öka medvetenheten om möjligheterna med en cirkulär ekonomi. Sammanlagt uppmanades över 20 000 besökare på evenemang i Polen, Tyskland, Finland, Litauen, Estland och Sverige att tänka över sina vanor och sin produktanvändning och att minska sin onödiga miljöpåverkan.

Trots att både ekodesign och cirkulär ekonomi är viktiga principer tillämpas de bara i liten utsträckning i Europa, och små och medelstora företag har knappt börjat utnyttja deras potential. De flesta små och medelstora företag använder sig av traditionella linjära affärsmodeller och tar inte tillräcklig hänsyn till miljöaspekten vid sin produktutveckling. Omkring 80 % av en produkts miljöpåverkan bestäms i designskedet. Med ekodesign främjas mer cirkulära, långlivade och återvinningsbara produkter som är enkla att underhålla.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”EcoDesign Circle – Ecodesign as Driver of Innovation in the Baltic Sea Region” uppgår till 2 010 000 euro, med 1 540 000 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Interreg Östersjön” för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringsområdet ”Jobb, tillväxt och investeringar”.

Datum för ansökan

03/07/2019