Bevarande av kulturarv och ekonomisk utveckling i städer i Östersjöregionen

Projektet Living with Cultural Heritage (LiviHeri) främjade ekonomisk utveckling och bevarande av kulturarvet i historiska städer genom att verka för hållbar turism. Det gjordes genom att koppla samman turistattraktioner och det dagliga livet i städerna Raumo i Finland, Visby i Sverige och Kuldīga och Aizpute i Lettland.

Ytterligare verktyg

 
A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage

" I LiviHeri-modellen kopplas hållbar turism samman med kulturarv och människor – både lokalbefolkning och besökare – på ett sätt som ger mer jämlik tillgång till historiska städer. Kulturarvsturism – och det välstånd denna skapar – är positiv, men den måste genomföras i en sådan omfattning och på ett sådant sätt att lokalinvånarna kan bo kvar i stadskärnorna. "

Laura Puolamäki, staden Raumo

Inom LiviHeri anordnades byggnadsvårdsworkshoppar i Lettland för att göra det möjligt för hantverkare att finslipa sina färdigheter, och invånare i de fyra städerna tog emot turister i sina hem och erbjöd kaffe och övernattning.

Bland de offentliga evenemangen ingick bland annat Kuldīgas flygande fisk-festival, där man bland annat visar upp gamla metoder för att fånga fisk och informerar om livsmiljön i floder, det arkeologiska kulturarvsspåret i Raumo och kulturarvsskattjakterna i Raumo och Kuldīga.

Historiska kopplingar

De städer som ingick i projektet LiviHeri har varit bebodda sedan medeltiden och har starka historiska kopplingar via handelsvägarna i Östersjöregionen. Raumo och Visby är finns upptagna på Unescos världsarvslista, och Kuldīga står på tur för att erhålla den statusen.

Projektet baserades på offentlig-privata partnerskap, samhällsaktiviteter och metoder för socialt lärande, Man identifierade möjligheter för samhällen att dra ekonomisk fördel av den lokala kunskapen och genom att slå vakt om sin natur- och kulturmiljö och kulturella identitet. Aktiviteterna utformades för att kombinera ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter på hållbar utveckling med det lokala näringslivet.

Det gjordes totalt 1 850 hembesök, varav närmare 400 var övernattningar. Det gav gästerna en inblick i det dagliga livet på dessa platser som har en global kulturell betydelse. De såg hur den avgift de betalade för boendet bidrar till att bevara kulturarvet och fick uppskattade tips från sina värdar. I byggnaderna i fråga fanns böcker med information om lokal kultur från arkiven, vilket var populärt bland gästerna.

Byggnadsvårdsworkshopparna sammanförde yrkesverksamma från hela Östersjöregionen. Restaureringsprojekten i städerna väckte intresse hos både lokalbefolkningen och besökare. Totalt 117 personer deltog i dessa workshoppar och i en berättarworkshop. Dessa evenemang ledde till en sammanslagning av kompetens och till att forskare, studenter och frivilligarbetare skapade en kulturarvsdatabank.

Offentliga evenemang

Arkeologiska utgrävningar i Gamla Raumo – stadens historiska centrum med träbyggnader – sommaren 2016 drog fler än 100 besökare. Upptäckterna presenterades på ett tillfälligt museum på platsen följande sommar.

Under kulturarvsskattjakter visades några av de mindre kända attraktionerna i Gamla Raumo och Kuldīga upp, såväl som kulturarvselement som kopplar samman människor med kulturlandskapet. I Raumo skapades ett kulturarvsspår utmed stränderna vid Raumo å för att fira Europaåret för kulturarv 2018. Totalt besöktes LiviHeris offentliga evenemang av fler än 2 200 personer.

Olika kommunikationsåtgärder – inklusive genom sociala medier, en blogg och publikationer – hjälpte till att sprida information om metoderna. Ett värdefullt resultat var att man tog fram en verktygslåda för upprättande av kulturarvsdatabanker och ett crowdsourcingexperiment där fler än 70 fotografer tog bilder på olika platser i städerna. LiviHeri-konceptet valdes som ett exempel på samhällsmedverkan för kulturarvsförvaltning i 2017 års Organisation of World Heritage Cities Guidebook.

Totala investeringar och EU-medel

Den totala investeringen i projektet ”Living with Cultural Heritage” uppgick till 593 073 euro, med ett bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden på 467 778 euro, genom det operativa programmet Interreg V-A - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic) för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Kompetent och socialt inkluderande region”.

Datum för ansökan

22/03/2019