Kraft till nästa generations gröna energi i Östersjöregionen

I ett EU-finansierat projekt i Östersjöområdet har man främjat användningen av avancerad kraftelektronik bland små och medelstora företag som arbetar med förnybar energi och mobilitet. Tekniken används för att omvandla, överföra och förbruka energi och kan hjälpa till med omställningen till ett grönare samhälle.

Ytterligare verktyg

 
Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019) Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019)

" Avancerad kraftelektronik är ett snabbt växande område i Östersjöregionen, och genom projektet Green PE fick vi möjligheten att se vad som görs i andra länder. Vi hittade rätt personer att samarbeta med och har testat flera tillämpningsområden för avancerad kraftelektronik. "

Dr Janis Stabulnieks, verkställande direktör, Latvian Technological Centre

Samtidigt som våra elektriska apparater blir mindre och mindre för varje generation, gör avancerad kraftelektronik det möjligt för de apparater vi använder dagligen att öka sin utgångseffekt och effektivitet. Tekniken har visat sig kunna skapa energibesparingar på upp till 50 %. Men kostnaden och andra tekniska hinder har gjort det svårt för marknaden att ta till sig den.

I projektet Green PE använde man sig av EU-medel för att ge företagen expertinformation om avancerad kraftelektronik. Projektets deltagare gick samman för att visa exakt hur tekniken kan användas inom tre sektorer: förnybar energi, elektrisk rörlighet och lågenergibostäder.

Kraft till den gröna revolutionen

Nästa generations vindkraftverk, solenergi och eldrivna bilar behöver alla avancerad kraftelektronik för att kunna fungera tillförlitligt och effektivt. I ett av Green PE:s fem demonstrationspilotprojekt ledde Kiels universitet i Tyskland utformningen av en DC/AC-växelriktare. Den mångsidiga apparaten testades i vindkraftverk men kan anpassas för och införlivas i solenergianläggningar.

För att visa hur elektrisk rörlighet (e-mobility) kan dra nytta av avancerad kraftelektronik för att konkurrera med konventionella motorfordon, utförde man i projektet tester på elektriska tävlingsbilar och sopbilar. Som resultat av ett pilottest av halvledarkomponenter designades en styrenhet till en elmotor av ett lettiskt företag, och den är nu i produktion. Batteriteknik testades för sopbilar i Danmark. Testresultaten publicerades i en rapport för produktutvecklare medan mindre tekniska sammanfattande dokument finns tillgängliga för företagsledningar.

Smarta hus kräver effektiv kraftomvandling för att spara energi och kostnader genom användning av intelligent automatik för belysnings-, klimat- och säkerhetssystem. Ett hem i Sverige försågs med 20 solpaneler, 14 solfångare och ett energilagringssystem baserat på kraftelektronik för att det skulle kunna testas. Fem teststationer för fotovoltaik installerades också på Institute of Physics i Tartu, Estland, för att testa kraftelektroniksystem.

Insikter för industrin

Förutom dessa demonstrationspilotprojekt genomförde man inom ramen för projektet 80 företagsbesök för att hjälpa företag att ompröva sina metoder och överväga avancerad kraftelektronik. Totalt var 240 företag aktivt engagerade i projektets verksamhet och resultaten delades med 7 000 bolag.

Om man blickar framåt så har de lärdomar som dragits under de tre år projektet varit igång hjälpt till att säkra finansiering för Centre for Industrial Electronics. Detta forskningscenter, som ligger i Sønderborg nära den dansk-tyska gränsen, har nu finansiering fram till 2030.

Totala investeringar och EU-medel

De totala investeringarna i projektet ”Green PE” uppgår till 3 099 982 euro, med 2 417 073 euro i bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) genom det operativa programmet ”Östersjöregionen” för programperioden 2014–2020. Investeringen ingår i prioriteringen ”Miljöskydd och resurseffektivitet”.

Datum för ansökan

30/04/2020